bosch car service

Gemeente Oisterwijk stelt juridische procedure tegen The Inside uit


Gemeente Oisterwijk heeft het voornemen tot het intrekken van de vergunning aan The Inside voor het organiseren van evenementen in het voormalige Insaid gebouw uitgesteld.

Gemeente Oisterwijk heeft 30 augustus aan The Inside aangegeven voornemens te zijn de vergunning in te trekken. Dit vanwege een gebrek aan parkeerplekken op eigen grond. Die parkeerplekken op eigen grond zijn een vereiste in het bestemmingsplan en gekoppeld aan de vergunning. De eigenaar van het pand waar The Inside van huurt heeft voorafgaande hieraan aangegeven bij het verhuurde deel van het pand geen parkeerterrein ter beschikking te stellen. Een rechtszaak hierover heeft The Inside op 21 juli verloren.

André Hazes in The Inside Oisterwijk (foto: Leny van Schijndel)

Volgens de gemeente bestaat het vermoeden dat The Inside daarmee niet meer voldoet aan de voorwaarden die behoren bij de vergunning. Die vergunning is in de jaren na uitgifte regelmatig door buurtbewoners bestreden; parkeren en verkeer waren mede onderwerp van bezwaar. The Inside heeft in haar zienswijze van 15 september aan de gemeente laten weten dat zij in afwachting van de besluitvorming voor de aankomende evenementen elders in Oisterwijk in parkeergelegenheid zullen voorzien.

Op dit moment zijn er geen of nauwelijks evenementen, en de partijen zijn met elkaar in gesprek om te komen tot een structurele oplossing. ‘Het college geeft er de voorkeur aan om hier uit te komen zonder juridische procedure. Daar hebben alle partijen baat bij. De wettelijke termijn is opgeschort, de omwonenden die een verzoek hebben ingediend hebben een bericht hierover gekregen,’ zo laat de woordvoerder van de gemeente weten. Het is uiteraard nog steeds de bedoeling dat er een oplossing komt.

Daarbij kijkt de gemeente ook naar de buurtbewoners. ‘De belangen van de omwonenden worden uiteraard afgewogen en betrokken bij een definitief besluit. Tegen dit besluit kunnen omwonenden in bezwaar gaan als ze het hiermee niet eens zijn.’

Eerder liet de gemeente al weten dat evenementen (zover of zodra dat met de coronamaatregelen weer kan) door mogen gaan, onder voorwaarden dat per evenement voor voldoende parkeergelegenheid elders wordt gezorgd.