bosch car service

Gemeente Oisterwijk moet van mono naar poly


Afgelopen donderdag werd in de raad kort stilgestaan bij de verspreiding van gemeenteberichten. Niet alleen in de Nieuwsklok, maar ook in het Haarens Klokje, en ‘alle media moeten aangesproken worden om de berichten die alle inwoners betreft ook via alle media tot hen te laten komen.’

Dat laatste was een uitspraak van raadslid Marion Das (RPO), maar ook Frank de Werdt van het CDA stelde vragen aan burgemeester Hans Janssen, die verantwoordelijk is voor de communicatie van gemeentelijke zaken richting de inwoners: ‘Is het College ermee bekend dat de verspreiding van De Nieuwsklok lang niet overal plaatsvindt? Is het College zich ervan bewust dat enkel in De Nieuwsklok publiceren van gemeenteberichten, risico’s voor het tijdig indienen van zienswijzen, bezwaren, etc. heeft?’

De vragen werden gesteld naar aanleiding van het gemeentelijk besluit om te stoppen met de betaalde publicaties van gemeenteberichten in het Haarens Klokje. De vorige gemeente Haaren heeft dat een tijdje gedaan, en dat werd voor een jaar voortgezet als overgangsperiode. Recent werd door de gemeente besloten daarmee te stoppen. Burgemeester Hans Janssen moest beamen dat niet iedereen de Nieuwsklok ontvangt. Volgens hem zijn er voor de berichtgevingen echter ook digitale mogelijkheden.

Het Haarens Klokje

Effectief
Volgens de burgemeester kijkt de gemeente naar wat de beste manier is om inwoners te informeren. Dat gebeurt in de praktijk overigens wisselend, en selectief. Lezers van de gemeentelijke Facebook zien andere gemeenteberichten dan die van Twitter, en weer andere informatie dan de lezers van Nieuwsklok. Het komt meer dan regelmatig voor dat inwoners informatie hebben gemist.

Het verzoek aan de burgemeester om voor de publicatie van gemeenteberichten verder te kijken dan alleen de Nieuwsklok is niet nieuw. In 2017 werd een vergelijkbaar verzoek gedaan tijdens het Presidium (het overlegorgaan voor de fractievoorzitters). Verder dan een toezegging door burgemeester Janssen om er naar te kijken kwam het niet.

Marion Das stelde in de laatste raadsvergadering duidelijk dat het om alle inwoners gaat, en daarom ook alle media betrokken dienen te worden. Dat is niet vreemd, vooral niet omdat precies dat laatste een boodschap is die een aantal jaren terug al aan het college werd afgegeven in een rapport van het lokale Senioren Kennis Netwerk, en met herhaling door onze redactie werd bevestigd. Ook praktijkvoorbeelden geven dat aan.

Onderzoek
Wat bij dit onderwerp opvalt, is dat in enkele burgerpanelonderzoeken door de gemeente geen andere keuze werd aangeboden, dan die van de Nieuwsklok en de gemeentelijke social media kanalen; inwoners konden eenvoudigweg niet kiezen voor Haarens Klokje, LOVO/MTV of bijvoorbeeld Oisterwijknieuws.nl. Uit een later ander burgerpanelonderzoek waar een dergelijke vraag wel gesteld werd, bleek juist dat het breder communiceren aantoonbaar effect heeft. Daar kwam ook in beeld dat inwoners naast gemeentelijke website (64%) en huis-aan-huisbladen (58%) ook via overige nieuwssites (54%) geïnformeerd willen worden.

Kort samengevat is het dan ook logisch, nuttig en effectief om op alle lokale media dezelfde informatie te verspreiden. Immers is het de inwoner waar de gemeente het voor doet, de inwoner die men wil bereiken, en de inwoner die zelf beslist welke mediavorm deze gebruikt.

Geld
In reactie op de vragen van beide politici, merkte de burgemeester op dat het de gemeente niet om het geld gaat. Wij kunnen u verzekeren dat het bij de media én de informatievoorziening aan de inwoners wél om het geld gaat. Ongeacht of het een commercieel mediabedrijf betreft zoals de uitgeverij van de Nieuwsklok, of bijvoorbeeld een stichting zonder winstoogmerk zoals het Haarens Klokje: alle media kunnen met vergoeding van hun onkosten beter hun taak uitvoeren.

Weekblad Nieuwsklok

Het Haarens Klokje kreeg afgelopen jaar een vergoeding van 8.000 euro. Raadslid Das stelt: ‘De kosten bedragen slechts een fractie van publicaties in De Nieuwsklok.’ Wat de Nieuwsklok voor vergoeding ontvangt voor de opmaak en publicatie wil de uitgeverij desgevraagd niet bekend maken. Wel geeft de uitgeverij aan dat de vergoeding grotendeels gebaseerd is op de kostprijs. Buiten de vergoeding voor de uitgeverij, betreft het voor de gemeente kosten voor het samenstellen van de berichten door de ambtelijke organisatie.

Algemeen bekend is dat media die tegen betaling gemeenteberichten mogen publiceren, daarmee een deel van hun structurele onkosten financieren. Daarbij werkt het aantrekkelijk voor de lezers, en is het dus ook voor de adverteerders een pré. Uit dit voordeel blijkt meteen ook het belang voor alle media (inclusief die van ons) om dit onderwerp bespreekbaar te maken.

Nadat enkele jaren terug de verplichting tot publicaties in het plaatselijk weekblad is vervallen, heeft de raad besloten het budget en de uitvoering daarvan voort te zetten in de Nieuwsklok. Het is dan ook niet vreemd als diezelfde raad nu met het college en de media van Oisterwijk nadenkt hoe dat eventueel effectiever kan, eerlijker en voor de inwoners nuttiger…

Via TV, krant en internet, afhankelijk van de behoefte van de inwoner (Foto: Joris van der Pijll)

Anders
Het kan anders. De publicatie van de gemeenteberichten omvat een flink budget, dat al snel richting een ton per jaar gaat, als het niet meer is. Formele berichten zoals vergunningsaanvragen worden veelal klein afgedrukt; een groot deel bestaat uit onder andere bewustwordingscampagnes, maar ook uit berichten van ‘promotionele’ aard of minder informatief. Die zijn dan meer voor de ‘look and feel’, ofwel ‘voor de leuk’ zou je kunnen stellen. Een deel daarvan plaatst de lokale media ook zonder gemeentelijke steun. Bijvoorbeeld de uitreiking van een onderscheiding, die komt steevast overal al aan bod, ook zonder betaling. Of belangrijke onderwerpen met veel impact; ze komen toch wel in beeld bij de lokale media, soms zelfs dubbel. Waarom daarvoor betalen?

Als de gemeente zich beperkt tot de formele en informatief noodzakelijke berichten, dan kan men daarmee tijd en misschien wel de helft aan ruimte besparen. Zou men dat budget gebruiken om het gemeentenieuws via alle lokale media te verspreiden, dan zou men daarmee opmerkelijk meer inwoners bereiken. ‘Van mono naar poly!’ Linksom of rechtsom – in de voormalige gemeente Haaren hadden ze zo iets al bedacht – komt dat altijd ten goede aan de informatievoorziening richting de inwoners. Daarmee is het in het algemeen belang van de samenleving, en juist daar doen we het uiteindelijk allemaal voor!