The Make

Geemeente wil geen kap van monumentale boom bij bouwplan Moergestel


Om te voorkomen dat een overijverige ‘mens met zaag’ enkele monumentale bomen omhaalt, vroeg het Oisterwijkse B-team (de strijders voor biodiversiteit) aan de gemeente om extra aandacht. Ook partij PRO kwam daar donderdag mee naar de raad.

Veel groen op de locatie voor 5 woningen, Oirschotseweg 15 in Moergestel (Bron: Google Maps).

Volgens het B-team staat een van de aanwezige monumentale bomen op het terrein van de Oirschotseweg 15 in Moergestel op de nominatie om gerooid te worden. Daarvoor is een vergunningaanvraag ontvangen ‘Het gaat hier om een Liriodendron tulipifera (tulpenboom) die de status monumentaal nummer 407 heeft.’ De natuurbeschermers willen die boom behouden: ‘Ondanks dat u nog geen besluit over deze aanvraag heeft genomen, willen wij u laten weten ernstig bezwaar te maken tegen deze aanvraag en willen wij nogmaals benadrukken dat het hier gaat om een boom met een monumentale status… … Wij wijzen u er verder op dat bij de beantwoording van een zienswijze van 16 maart 2021 is gesteld dat de monumentale bomen op dit perceel gehandhaafd blijven.’

Maar ook benadrukt voorzitter Ruud van der Star namens het B-team, dat er op het terrein nog een monumentale boom staat, nummer 141 van de gemeentelijke bomenlijst. ‘Tevens verzoeken wij u de status van de monumentale eik nr. 141 bij de projectontwikkelaar onder de aandacht te brengen. Wij vrezen als B-team dat als wij wachten tot door u een besluit is genomen, de bomen zijn gekapt voordat wij een zienswijze kunnen indienen.’ Op de betreffende locatie worden 5 woningen gebouwd; bescherming van monumentale bomen bij bouwprojecten is bij de gemeente vastgelegd.

Raadslid Casper Boot vroeg donderdagavond aan de wethouder om die aanvraag af te wijzen en de monumentale boom te behouden. Wethouder Eric Logister gaf op voorhand aan, dat de aanvraag nog besproken moet worden en de aanvrager daarover geïnformeerd moet worden, maar hij nu al kon zeggen dat het college voornemens is de aanvraag af te wijzen. Monumentale bomen moeten behouden blijven.