genieten

Bestemmingsplan van Haaren of Oisterwijk of Haaren of toch Oisterwijk?


Het lijkt wel een jojo; wel agrarisch, niet agrarisch, toch weer wel agrarisch, of misschien straks weer niet…

Wel, of toch niet, of toch wel agrarische bestemming? (Bron: Google Maps)

De veranderingen die eerst Gemeente Haaren en daarna Gemeente Oisterwijk in het bestemmingsplan verwerkt schiet binnen een jaar van hot naar her. Het is dan ook niet gek dat een advocatenkantoor namens een inwoner van Haaren bezwaar dit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voorlegt, en tevens een verzoek doet aan de gemeenteraad hier actie op te ondernemen.

Op 29 oktober 2020, 2 maanden voordat Haaren bij Oisterwijk zou komen, is door de toenmalige gemeente Haaren het bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Belversestraat 34 Haaren’ vastgesteld. Voorheen was hier een intensief agrarisch bedrijf gevestigd. Met de herziening werd de functieverandering van ‘agrarisch’ naar ‘niet-agrarische bedrijvigheid’ geregeld. Precies wat de eigenaar wil.

Op 14 oktober 2021, bijna een jaar later, heeft Gemeente Oisterwijk het bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaren, herziening 2020’ vastgesteld. Hierin is Gemeente Oisterwijk volgens de eigenaar ten onrechte voorbij gegaan aan de eerdere aanpassing en heeft zijn perceel nu weer een intensieve agrarische bestemming. Volgens de advocaat van de eigenaar is er vooraf met de gemeente overleg geweest, juist om dit te voorkomen, en zou gemeente daar ook toezeggingen over hebben gedaan.

De advocaat vraagt nu namens de eigenaar aan de rechter om het bestemmingsplan voor zover dat van toepassing is op dit perceel te vernietigen. En vraagt aan de raad tegelijk ook om zelf een nieuw besluit te nemen, zodat de juridische procedure ingetrokken kan worden.