koopzondag

Voor glasvezel in Oisterwijk hebben we een glazen bol nodig


Naar aanleiding van berichten in de lokale media, over de belofte die KPN gedaan heeft om eind 2022 in Oisterwijk glasvezel aan te leggen, vond het college (burgemeester en wethouders) het belangrijk om aan hun informatie toe te voegen: ‘Wij zijn op dit moment niet in gesprek met andere partijen om glasvezel aan te leggen, we zijn ook niet benaderd door andere partijen.’ In een aan onze redactie toegezonden nieuwsbrief van Delta Fiber Netwerk staat dat dit gedaan is na overleg met deze firma.

De straat open; liever eenmaal (Foto ter illustratie: Rick Denissen)

Raadslid Rob Mallens (VVD) gebruikte deze toevoeging als argument om de berichtgeving over KPN als ‘gerucht’ te bestempelen en ook Delta Fiber Netwerk stelde met deze informatie dat de eerdere berichtgeving onjuist was. ‘Feit: KPN is niet voornemens Oisterwijk te verglazen,’ zo stelt Delta Fiber Netwerk in haar nieuwsbrief. Een stelling waarvan we uiteraard pas eind 2022 zullen weten of die waarheid wordt. Tot die tijd zullen we het moeten doen met de woordelijke toezeggingen van beide grootmachten; in de tijd reizen kunnen we niet en we hebben ook geen glazen bol.

Gesprek of gesprekken?
Dat er tussen KPN en Gemeente een gesprek heeft plaats gevonden is  zeker. De nuance zit in hetgeen er in dat gesprek is besproken, en zeker ook in de definitie van het ‘in gesprek zijn met’. KPN geeft aan dat er telefonisch overleg is geweest en kwam daarna met de boodschap dat ze nog dit jaar met de gemeente in gesprek gaat over de nog af te stemmen voorwaarden, om te komen tot een overeenkomst voor de door hen gewenste aanleg van glasvezel in Oisterwijk. Gemeente Oisterwijk bevestigt dat er vorige week naar aanleiding van persvragen telefonisch overleg is geweest met KPN, en geeft aan dat er geen inhoudelijke afspraken zijn gemaakt en geen lopende onderhandelingen zijn. Beide bevestigen dus dat er een gesprek was, maar nog geen onderhandelingen zijn gestart; precies wat ook vorige week in de berichtgeving werd vermeld. Overigens heeft Gemeente Oisterwijk ook aangegeven, dat KPN welkom is voor een gesprek over glasvezel aanleg, en ook zonder overeenkomst de glasvezelkabels mag aanleggen.

2022
Op dit moment is Delta Fiber Netwerk in Haaren en Moergestel begonnen met de aanleg van glasvezel, en deze firma is onder voorwaarden voornemens dat ook in Oisterwijk te gaan doen. Wethouder Anne Cristien Spekle (VVD) heeft daar destijds een overeenkomst voor getekend.  ‘Bij het behalen van voldoende deelname van 25% voor 8 december zullen wij in het eerste kwartaal al starten met de aanleg van glasvezel. Wij hopen dan eind 2022 alle aansluitingen te hebben gerealiseerd,’ aldus Delta Fiber Netwerk. KPN kent een dergelijke drempel niet en bevestigt eind 2022 te willen starten met de aanleg van glasvezel in Oisterwijk. Delta Fiber Netwerk legt ook in de dorpen en industrieterreinen glasvezel aan; van KPN is nog niet bekend of en wanneer zij buiten de woonkern Oisterwijk aan de slag gaan.

1 of 2 kabels?
Delta Fiber Netwerk stelt dat alle aanbieders welkom zijn te leveren op hun netwerk. Dat kan gunstig zijn voor de inwoners van Oisterwijk, omdat dan maar eenmaal de straat open hoeft en er thuis slechts eenmaal een kabel de meterkast in wordt gebracht. Delta Fiber Netwerk vraagt daarvoor huur aan (in dit geval) KPN, en die laatste heeft daar andere gedachten over. Een woordvoerder van KPN laat desgevraagd weten: ‘We zijn een netwerkbedrijf. We werken in Nederland aan een eigen netwerk, en leggen liever zelf ons netwerk aan. Tijdelijk maken we soms wel gebruik van andere reeds aanwezige netwerken, maar dat doen we dan meestal in aanloop naar een toekomstige overname. Na de gesprekken met de gemeente zal er meer duidelijk worden over wat we in Oisterwijk gaan doen.’

Klik en lees meer berichten over glasvezel