Krekul

Teveel gevaarlijke stoffen en risico over spoor door Oisterwijk


Wat in Tilburg al bekend was, maar volgens gemeente Oisterwijk eerder nog te ingewikkeld, is nu alsnog bevestigd. ‘Uit het Jaarverslag Basisnet 2020 van het Ministerie van IenW blijkt dat er in Oisterwijk een overschrijding van twee risicoplafonds heeft plaatsvonden…’

Oisterwijkse brandweer leest in de vrachtbrieven wat er in de tankwagons zit (Foto: Toby de Kort).

Deze risicoplafonds geven aan hoeveel risico de omgeving loopt bij het vervoer van gevaarlijke stoffen. Middels een ingewikkelde rekenmethode kijkt men hoeveel inwoners er in een gebied wonen, en hoeveel risico deze lopen om slachtoffer te worden van een incident met gevaarlijke stoffen. Dit niveau is dus tweemaal overschreden. De overschrijding is ontstaan door extra vervoer over de Brabantroute die door Oisterwijk loopt, vanwege werkzaamheden aan een ander spoor in Duitsland, wat ervoor zorgt dat er minder vervoer over de Betuweroute gaat. Deze uitleg staat vermeld in beantwoording van het college, op vragen van Partij Gemeente Belangen (PGB).

Of en zo ja wat het college hiertegen gaat doen, is ook bij deze tweede bevraging niet duidelijk geworden. Wel is ProRail bereid gevonden om hierover uitleg te komen geven aan de gemeenteraad, en heeft het college gevraagd aan ProRail om een eenvoudigere uitleg, begrijpelijk voor de inwoners.

 

Bekijk ook de uitzending van De Hofbar oktober 2020