uitpunt

Senioren Snertmiddag in Oisterwijk West


Eindelijk, na ruim 1,5 jaar corona ellende mag u elkaar weer ontmoeten! Nu ook de donkere dagen weer zijn aangebroken wil het bestuur van Ontmoetingscentrum De Coppele de senioren van Oisterwijk West trakteren op een gezellige, Brabantse Snertmiddag. Dus letterlijk erwtensoep met daarbij roggebrood met spek en zult. Muzikale omlijsting wordt gedaan door het Meezingduo. Femke en Mariëlle brengen enthousiast nummers uit de oude doos, die de senioren uitnodigen om mee te zingen.

Seniorenmiddag in De Coppele (Foto: Joris van der Pijll).

Dit Snertfestijn vindt plaats op zondag 21 november van 13.00 tot 16.00 uur in Ontmoetingscentrum De Coppele. Het was gebruikelijk dat alle daarvoor in aanmerking komende personen een bezoek aan huis kregen, echter op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming mag de gemeente geen adressen geven en daardoor is het huisbezoek niet meer mogelijk. Alle inwoners van Oisterwijk West en Heukelom die ouder zijn dan 66 jaar, die deze gezellige middag niet willen missen, krijgen de gelegenheid om de kaarten ad € 2,00 (inclusief 2 consumptiebonnen) af te halen op maandag 08 november van 13.00 tot 15.00 uur en woensdag 10 november van 10.00 tot 11.30 uur in De Coppele.