carnaval 2023

Raad verkeerd geïnformeerd over incidenten AZC Oisterwijk


Het overzicht van incidenten met politie inzet, waar asielzoekers in Oisterwijk bij betrokken zijn, is onvolledig weergegeven in de recente evaluatie. Burgemeester en wethouders wisten hiervan.

Afgelopen dinsdag heeft het college van burgemeesters en wethouders een evaluatie goedgekeurd betreffende het AZC in Oisterwijk. Mede gebaseerd op de in de evaluatie vermelde gegevens, wil deze het AZC in Oisterwijk voort zetten. Net als in 2019, blijken de ‘Geregistreerde incidenten politie’ overduidelijk en ruim onvolledig, en net als in 2019 is dat niet vermeld. Letterlijk staat in het evaluatierapport: ‘In onderstaand overzicht is het totaal aantal bij de politie geregistreerde incidenten opgenomen over de periode februari 2020 mei 2021. Het betreft incidenten waar bewoners van het AZC bij zijn betrokken. Hierbij wordt de categorie van het incident weergegeven en of de pleeglocatie het AZC betrof.’ Dit overzicht (zie onder) blijkt overduidelijk onvolledig.

Bekend

Eerder heeft de politie reeds laten weten dat hun registratiesysteem niet is ingericht om specifieke groepen te registreren. Ook selectie op woonadres van verdachten geeft geen juiste uitkomst, omdat deze verdachten soms nog op een andere AZC locatie staan geregistreerd, of dat van verdachten helemaal geen ID bekend is. De politie haalt onderstaande overzichten uit hun systeem, gebaseerd op locatie van het AZC aan de Kievitsblekweg, of door agenten geplaatste teksten in het proces verbaal. Bij de gemeente is dit bekend, zo bevestigt de woordvoerder: ‘Als er aanleiding is om de raad nader te informeren over de cijfers dan zullen we dat niet nalaten.’

Openbaar beschikbaar

Omwonenden zien politie onderweg naar AZC Oisterwijk, willen weten waarom, en het terugzien in de registraties (Foto: Gortie Bekkers)

Opvallend in de nu bekeken periode (februari 2020 tot en met mei 2021), is dat er ook registraties ontbreken die juist op de locatie hebben plaats gevonden, waarbij ook meerdere politie agenten aanwezig waren (zie onder). Bij een aantal van deze ontbrekende incidenten was een verslaggever ter plaatse en zijn foto’s en informatie vergaard en gepubliceerd. Ook valt op dat er in het overzicht van politie veel incidenten staan die niet bij de lokale media bekend waren. Om tot slot op te merken, dat er naar alle waarschijnlijkheid ook incidenten zijn, die bij zowel politie als media niet in beeld zijn.

Omwonenden

Uit het recent gehouden onafhankelijke onderzoek van PON, blijkt dat omwonenden het belangrijk vinden dat er juiste informatie wordt gegeven. Het rapport stelt: ‘Omwonenden hebben het gevoel dat incidenten op het azc onder de pet worden gehouden en dat de gemeente en politie hier niet open en eerlijk over zijn. Bovendien vinden ze dat er te weinig handhaving / toezicht is op en rond het terrein van het azc. Er gebeuren volgens enkele omwonenden veel illegale dingen waar niet door politie of beveiliging op ingegrepen wordt.’

Tot slot vermelden wij graag, dat het merendeel van de bewoners op het AZC aardige nette mensen zijn, die graag willen integreren in de samenleving; de met vlagen terugkerende overlast komt van een relatief kleine groep.

Het onvolledige overzicht dat aan de gemeenteraad is toegezonden:

Onder andere deze incidenten ontbreken in bovenstaande overzicht:

28 mei https://www.oisterwijknieuws.nl/2021/05/veel-politie-naar-azc-oisterwijk-2/

23 april https://www.oisterwijknieuws.nl/2021/04/politie-gebeten-bij-aanhouding-op-azc-oisterwijk/

25 maart https://www.oisterwijknieuws.nl/2021/03/veel-politie-naar-azc-oisterwijk/

19 maart https://www.oisterwijknieuws.nl/2021/03/inwoners-helpen-ons-bij-meldingen-over-drie-aanhoudingen-op-azc-oisterwijk/

16 maart https://www.oisterwijknieuws.nl/2021/03/illegaal-persoon-aangehouden-op-azc-oisterwijk/

14 maart https://www.oisterwijknieuws.nl/2021/03/geweld-op-azc-in-oisterwijk/

12 maart https://www.oisterwijknieuws.nl/2021/03/inwoner-vindt-fietstas-bij-azc-oisterwijk-en-spoort-eigenaar-op/

16 december https://www.oisterwijknieuws.nl/2020/12/ambulance-en-politie-naar-azc-oisterwijk-voor-steekpartij/

28 november https://www.oisterwijknieuws.nl/2020/11/ambulance-en-politie-naar-azc-oisterwijk/

26 november https://www.oisterwijknieuws.nl/2020/11/weer-een-incident-op-azc-oisterwijk/

21 november https://www.oisterwijknieuws.nl/2020/11/gewonde-na-ruzie-op-azc-oisterwijk/

16 september https://www.oisterwijknieuws.nl/2020/09/verwarde-bewoner-azc-oisterwijk-gered-van-spoor/

3 februari https://www.oisterwijknieuws.nl/2020/02/politieheli-ingezet-bij-verdachten-azc-oisterwijk/

Klik en lees meer berichten over AZC Oisterwijk

Klik en lees alle rapportages en evaluaties