Krekul

Nieuwe corona maatregelen beperken activiteiten


Het kabinet neemt strengere maatregelen om de sterke stijging van het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen.

Dit heeft gevolgen voor diverse activiteiten. Onder andere zal het 11-11 feest zaterdag in Döllekesgat niet doorgaan. Het wordt verzet naar zondagmiddag 6 februari. De ijsbaan gaat niet door. Sinterklaas komt zoals gepland wel naar onze dorpen!

Informatie van Rijksoverheid:

Besmettingen ontstaan door contacten tussen mensen. Om elkaar, en vooral de kwetsbare mensen in onze samenleving, beter te beschermen tegen de sterk toegenomen aanwezigheid van het virus, komen er aanvullende maatregelen. Deze zijn erop gericht om het aantal contactmomenten per dag te verminderen. Daarbij gaat het dagelijks leven overdag (school, werk, sport et cetera) zoveel mogelijk door, terwijl in de avond het aantal contactmomenten meer wordt beperkt. Deze maatregelen gaan in op zaterdag 13 november om 18.00 uur en gelden in ieder geval tot zaterdag 4 december. De situatie wordt op vrijdag 3 december opnieuw beoordeeld.

Om ervoor te zorgen dat de samenleving na deze 3 weken weer zo veel mogelijk en zo veilig mogelijk open kan en het aantal besmettingen beheersbaar blijft, werkt het kabinet aan het wettelijk mogelijk maken van de uitbreiding van het coronatoegangsbewijs naar andere sectoren en op de werkvloer. Ook wordt de mogelijkheid voor ondernemers om te kiezen tussen 2G en 3G voorbereid. Dit kan pas in werking treden na instemming van het parlement.

Maatregelen

Vanaf zaterdag 13 november 18.00 uur gelden de volgende maatregelen:

Houd 1,5 meter afstand op die plekken waar geen coronatoegangsbewijs verplicht is.

Wanneer er geen coronatoegangsbewijs verplicht is geldt een mondkapjesplicht.

Niet-essentiële winkels en -dienstverlening zoals kledingwinkels, contactberoepen zoals de kapper en casino’s zijn open tot 18.00 uur.

Horeca en essentiële winkels, zoals supermarkt, dierenwinkel en drogisterij, zijn open tot 20.00 uur.

In de horeca is een coronatoegangsbewijs én een vaste zitplaats verplicht.

Evenementen kunnen plaatsvinden tot 18.00 uur met een coronatoegangsbewijs én een vaste zitplaats. En met een maximum van 1250 personen per ruimte.

Deze verplichte sluitingstijd geldt niet voor kunst- en cultuurvoorstellingen in bijvoorbeeld bioscopen, theaters en concertzalen.

Publiek bij sport, zowel bij de professionals als amateurs, is niet toegestaan. Verder is alle sport toegestaan.

Het thuiswerkadvies wordt aangescherpt naar ‘Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan’.

Ontvang thuis maximaal 4 gasten per dag.

Als een huisgenoot besmet is dan gaat die in isolatie. Alle andere (gevaccineerde en ongevaccineerde) huisgenoten moeten in quarantaine.

Voor het MBO, HBO en universiteiten geldt een maximale groepsgrootte per zelfstandige ruimte (excl. personeel) van 75 personen. Dit geldt niet voor ruimten gebruikt voor tentamens en examens.

Op rijksoverheid.nl/coronamaatregelen staan alle maatregelen, voorwaarden en uitzonderingen verder toegelicht.

Er komt financiële steun voor bedrijven die direct worden geraakt door deze nieuwe coronamaatregelen. Zoals bijvoorbeeld de horeca en de detailhandel. Het kabinet maakt komende week de invulling bekend van deze tegemoetkoming.

Deze maatregelen komen bovenop de regels die op dit moment al voor iedereen gelden zoals de basisregels, de mondkapjesplicht en de inzet van het coronatoegangsbewijs. Laat je bij klachten altijd testen, ook als je al gevaccineerd bent.