Krekul

Kan ik bezwaar maken tegen laadpalen in Oisterwijk?


Plaatst de gemeente een laadpaal in de straat, dan is bezwaar maken mogelijk. De vraag is wanneer u dat moet doen, en daar ging het afgelopen maanden bij de gemeente mis. Er volgde een rectificatie, maar ook die is in bepaalde situaties mogelijk onjuist.

Als de gemeente een besluit neemt, dan kunnen inwoners daar normaal gesproken bezwaar tegen maken binnen zes weken nadat het besluit openbaar is gemaakt. Belangrijk is dat inwoners van dat besluit op de hoogte worden gebracht. Dat gebeurt via de gemeentepagina, de website en via het Gemeenteblad (klik hier). De regel is, dat inwoners voldoende tijdig en juist geïnformeerd moeten worden over een besluit; pas dan gaat de bezwaartermijn van zes weken lopen. En precies dat ‘juist’ ging recent mis met meerdere aankondigingen van besluiten over laadpalen in de gemeente Oisterwijk. De informatie bleek onjuist geformuleerd en heeft meerdere weken onjuist vermeld gestaan.

Individueel

Is dit een goede plek? (Bron: Gemeente Oisterwijk)

Gemeente Oisterwijk publiceerde de tekst: ‘Als wij van plan zijn een laadpaal te plaatsen, dan maken wij dat bekend in de buurt door een bord neer te zetten op de plek waar de nieuwe laadpaal komt. Dit bord plaatsen wij 2 weken voor we het officiële besluit nemen. Ben je het er niet mee eens dat op deze plek een laadpaal komt of heb je andere vragen of opmerkingen? Stuur een mail naar gemeente@oisterwijk.nl.’ Een duidelijke regel, die op aangeven van de gemeente ook op onze website foutief werd vermeld, en voor inwoners niets meer of minder betekent, dat ze rustig kunnen wachten totdat ze zo’n bord zien, en dan daarop bezwaar kunnen maken.

Project

Achteraf blijkt dat die regel niet van toepassing is op alle laadpalen. Voor individuele aanvragen is die regel juist; voor een recent groter project (klik hier voor een overzicht) werd een ander besluitvormingstraject gevolgd. ‘Bij deze 32 laadpalen is het anders gegaan. Hier zijn inwoners aan de voorkant bij betrokken. Alle opmerkingen zijn zoveel mogelijk doorgevoerd in de plankaart met definitieve locaties die in juni gecommuniceerd is. Op het daaropvolgende verkeersbesluit konden inwoners bezwaar aangeven. Hier zijn geen bezwaren op binnen gekomen. Dit verkeersbesluit is dus al genomen.’ Volgens een woordvoerder van de gemeente zou op deze laatste 32 plekken geen bezwaar meer mogelijk zijn. ‘Over deze laadpalen is al een besluit genomen, bezwaar maken kan dus niet.’

Rectificatie

De fout werd hersteld middels een rectificatie op de gemeentepagina, en daarmee gaat Gemeente Oisterwijk ervan uit dat ook de bezwaarmogelijkheid is afgesloten. Uit  navraag bij een jurist blijkt echter dat de gemeente mogelijk alsnog inwoners gelegenheid moet geven bezwaar te maken. Artikel 6:11 van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) bepaalt dat een te laat ingediend bezwaarschrift tóch ontvankelijk moet worden verklaard, dus tóch in behandeling moet worden genomen, ‘indien redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de indiener in verzuim is geweest’. Ofwel, als inwoners door de eerder onjuist vermelde uitleg van de gemeente gewacht hebben, en dachten dat ze pas later bezwaar konden maken, zou het bezwaar van die inwoners alsnog in behandeling genomen moeten worden.

Alsnog

De gemeente stelt op hun website en in beantwoording op onze vragen dat bezwaar maken niet kan, maar dat hangt dus sterk af van de persoonlijke situatie van de betrokkene. Als belanghebbenden de procedure van ‘dan maken wij dat bekend in de buurt door een bord neer te zetten’ hebben gelezen, daarop afwachtend zijn, dat bord er niet is geweest of pas kort is geplaatst, dan kan deze inwoner betogen dat deze redelijkerwijs niet eerder bezwaar kon maken, omdat bij hen deze zo blijkt foutieve informatie bekend was.

Het is uiteraard aan de gemeente, en vervolgens bij een eventueel beroep aan de rechter om het bezwaar al of niet ontvankelijk en gegrond te verklaren.