Krekul

Hoe kan Gemeente Oisterwijk vrijwilligers motiveren?


De afgelopen jaren heeft ContourdeTwern in opdracht van de gemeente de Dag van de Vrijwilliger georganiseerd. Dit jaar vraagt de organisatie om mee te denken over een vervolg.

Een presentje, op de Dag van de Vrijwilliger

Voor dit jaar is er geen specifieke opdracht om de Dag van de Vrijwilliger op 7 december uit te voeren. ‘De gemeente wil bezien hoe dit mogelijk anders kan. Afgelopen jaar bleek tevens het budget beperkt om voor zo’n groot aantal vrijwilligers een presentje te organiseren. Een aantal organisaties heeft daarover een signaal afgegeven,’ zo laat ContourdeTwern weten. Wel roept ContourdeTwern de organisaties in onze gemeente op om dit jaar zelf de vrijwilligers op een eigen wijze te waarderen. ‘Jullie weten als geen ander waarmee en hoe jullie vrijwilligers zich gewaardeerd voelen.’

Vervolg
ContourdeTwern gaat voor volgende jaren met de gemeente in gesprek om een passende vorm te vinden waarop alle Oisterwijkse vrijwilligers in het zonnetje kunnen worden gezet. Om hun waardering te tonen en te motiveren hun vrijwilligerswerk voort te zetten. Hiervoor vraagt ContourdeTwern ideeën en suggesties. ‘Mee denken over de invulling van de Dag van de Vrijwilliger wordt zeer op prijs gesteld.’ Wil je iets melden, stuur dan een mail naar vrijwilligerssteunpuntoisterwijk@contourdetwern.nl