The Make

Heeft voortzetten en uitbreiden QR coronacheck zin?


Met de mogelijke uitbreiding van gebruik, lijkt het steeds belangrijker te worden dat de QR-controle goed verloopt. Tegelijk blijkt bij verschillende huidige toepassingen de controle niet, of niet goed te worden uitgevoerd. Een aantal bezoekers vinden dat fijn; zonder controle binnen lopen. Er zijn ook mensen die zich juist onveilig voelen als ze ergens komen waar geen controle is.

Enkele weken terug werd duidelijk dat een aantal gelegenheden in onze gemeente niet of niet consequent controleren. Met mogelijk meer plekken waar dit systeem ingevoerd wordt, is de vraag of dit systeem voldoende werkt. Deskundigen geven aan dat zonder het strikt naleven van die controle, in combinatie met toename van het aantal besmettingen, de regels waarschijnlijk alleen maar strenger worden. Het lijkt een spiraal omlaag.

Samen
Regelmatig ontvangen we signalen van horecabezoekers zoals deze: ‘Ik stond aan de deur met de mobiel klaar, maar de serveerster negeerde dat, en zei ”Daar heb ik het te druk voor”. Er werd gewoon niet gecontroleerd.’ Een medewerker van een andere horecazaak vertelt: ‘Als iemand geen QR code heeft, laten we die gewoon door, we gaan geen bezoekers wegsturen.’ Er is in de samenleving enorm veel begrip voor de ondernemers die moeite hebben om aan personeel te komen, en vanwege minder aantal bezoekers hun inkomsten zien dalen. Tegelijk is het niet ondenkbaar, dat bij toenemende besmettingen, juist deze horeca nog meer geraakt wordt door strengere regelgeving. Gemeente Oisterwijk geeft dan ook aan: ‘We gaan uit van de verantwoordelijkheid van inwoners, ondernemers en bezoekers. We moeten het samen doen.’

Zorgen
De Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) maakt zich ‘in steeds grotere mate zorgen om de handhavers. Zij vormen soms bijna letterlijk de frontlinie van de overheid. In hun dagelijks werk ervaren zij als geen ander de toenemende tweespalt in de samenleving en het verscherpte debat.’ Nu er nog meer regels aan zitten te komen, ziet de VNG het niet zitten als gemeenten dat moeten gaan handhaven. En de VNG ziet ook de strubbeling bij de ondernemers: ‘Ondernemers die juist richting de decembermaand weer hoop kregen om een deels verloren jaar toch weer een beetje goed te kunnen maken, zien deze maand weer met grote onzekerheid tegemoet. Het steunpakket geeft wat lucht voor deze weken, maar de zorgen van de mkb’ers en veel zzp’ers zijn daarmee niet weggenomen.’

Deskundigen, zowel medisch als juridisch, lieten recent overduidelijk blijken dat de invoer van regels geen zin heeft, als er geen handhaving volgt. Zover door het niet naleven van de regels de risico’s op besmetting toenemen, zou het volgens hen niet erg zinvol zijn zwaardere regels in te voeren, maar zou juist meer ingezet moeten worden op de naleving van bestaande regels. Een collectief gefaciliteerde controle voor bijvoorbeeld het centrum is er in Oisterwijk niet. De gemeente zorgt in Oisterwijk wel voor controles: ‘We controleren steekproefsgewijs en na meldingen of bij excessen. Er zijn geen boetes uitgedeeld, er zijn twee waarschuwingen uitgedeeld.’ Er is extra capaciteit beschikbaar, maar zo geeft de gemeente aan: ‘We kunnen niet altijd, overal, iedereen controleren.’

Binnenkort volgen er nieuwe maatregelen, klik en lees meer op onze themapagina over Corona.