vacature

Gemeente Oisterwijk geeft 160.000 euro aan buurgemeenten na herindeling Haaren


Hoewel Gemeente Oisterwijk als formeel rechtsopvolger recht heeft op het totaal, geeft Oisterwijk het overgrote deel van een voordeel van 250.000 euro aan de gemeenten die betrokken zijn bij de herindeling van de voormalige gemeente Haaren.

Het gemeentehuis van Oisterwijk (Foto: Joris van der Pijll)

Het betreft een bijdrage van het ‘Team Compensatie Inkomstenderving Corona’ van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het bedrag van 250.000 euro gaat over het jaar 2020 en zou ten goede moeten komen aan de Gemeente Haaren. Omdat die niet meer bestaat, komt dit bedrag toe aan de formele rechtsopvolger, en dat is Gemeente Oisterwijk. Het geld is voor het opvangen van nadelige inkomsten tijdens de coronaperiode. Denk aan leges voor burgerzaken en bouwvergunningen, lagere opbrengst toeristenbelasting en kwijtschelding van belastingen.

Gemeente Oisterwijk heeft, in de geest van de voorafgaande aan de herindeling gemaakt afspraken, besloten het geld te verdelen volgens de destijds overeengekomen verdeelsleutel. Omvangrijke nadelen worden op eenzelfde manier verdeeld, en hoewel dat niet in de overeenkomst staat, vindt de gemeente het logisch dat ook voordelen op die manier verdeeld worden. Vught ontvangt 38,4% € 96.000, Boxtel 13,4% € 33.500, Tilburg 12,5% € 31.250 en voor Oisterwijk blijft 35,7% € 89.250 over.