glasvezel

Gemeente Oisterwijk onderzoekt realisatie tijdelijke woningen


In een brief aan de Dorpsraad van Moergestel laat het college van burgemeester en wethouders weten volgend jaar te starten met een onderzoek naar locaties voor tijdelijke bewoning.

De concept studio van Mybase , een voorbeeld van hoe het ook kan, klein, snel, goedkoop… (Bron: Mybase)

‘Komende jaar wordt een projectleider aangetrokken voor tijdelijke woningen. Deze gaat aan de slag met verschillende locaties om deze tijdelijke woningen mogelijk te maken.’ Men doelt op plekken in de gehele gemeente waar woningen gerealiseerd kunnen worden voor exploitatie gedurende ongeveer 15 jaar. De gemeente Oisterwijk wil de komende 2 jaar inzetten op het ontwikkelen van flexwoningen om het huisvesten van verschillende doelgroepen te versnellen. Dit om de druk op de woningmarkt te verlichten terwijl er aan permanente oplossingen wordt gewerkt. Het zou mogelijk gaan om 50 woningen, maar gemeente laat weten dat het nog een onderzoek betreft.

Het voordeel van tijdelijke woningen is dat deze vaak goedkoper zijn, maar vooral ook sneller gerealiseerd kunnen worden. Zo is de procedure voor plaatsing van dergelijke tijdelijke voorzieningen eenvoudiger.

In de brief geeft de gemeente ook aan, dat ‘Het klopt dat veel recente initiatieven niet of nauwelijks voldoen aan het beleid van 35% sociale woningbouw.’ Enerzijds vanwege langlopende projecten, en ook omdat onder andere binnenstedelijke locaties volgens de gemeente vanwege de hogere kosten minder geschikt zijn voor sociale woningbouw. Bij nieuwe projecten is het de bedoeling dat dit wel gerealiseerd kan worden, zoals bij Oostelvoortjes II en Moergestel Noord. Ook bij De Leye in Oisterwijk heeft de raad aangegeven veel sociale woningen te willen realiseren.