Krekul

Twee bouwplannen met een bijdrage aan sociale woningbouw in Moergestel


Gemeente Oisterwijk presenteert aan de raad drie bouwplannen, waar ze principe medewerking aan wil verlenen, met daarbij ook een aantal woningen in het sociale segment. Twee anderen worden afgewezen.

De gemeente werkt met een puntensysteem, om te beoordelen of plannen een belangrijke bijdrage leveren aan de samenleving. Het heeft volgens de gemeente mede tot effect dat initiatiefnemers beter hun best doen te komen tot kwalitatief goede plannen. Hiermee vergroot de gemeente haar sturingsmogelijkheden op de initiatieven. Van de nu vijf beoordeelde projecten , zijn er twee die gedeeltelijk ook in het goedkopere segment willen gaan bouwen, dat zijn 10 woningen in Moergestel.

De plannen dienen binnen een jaar voor bestemmingsplanwijziging te worden aangeboden, en daarna volgt de procedure tot die bestemmingsplanwijziging, de bouwvergunning en het bouwen zelf.

Zie onderstaande overzicht:

Principemedewerking wordt verleend aan drie woningbouwinitiatieven die een grote bijdrage leveren aan de gemeentelijke beleidsdoelstellingen:

Rootven 16 t/m 20, Moergestel:
Vervangen van 3 grondgebonden woningen door 12 huurappartementen: 6 appartementen in het sociale segment en 6 appartementen in het middensegment. Het initiatief richt zich op starters en senioren.

Postelstraat 17, Moergestel:
Herontwikkeling voormalig sport- en gezondheidscentrum; sloop van een bestaand pand en nieuwbouw van 9 grondgebonden koopwoningen, waarvan 4 in het sociale en 5 in het middensegment. Gericht op de doelgroep starters.

Raadhuisstraat 9, Moergestel

Gemullehoekenweg 57 – 59 in Oisterwijk (Bron: Google Maps)

Transformeren van een bestaand kantoorpand naar wonen: vier koopappartementen in de dure sector. Leegstand wordt hiermee voorkomen. Het pand en de locatie bieden geen mogelijkheid voor een andere invulling voor het woonprogramma (o.a. parkeernorm, ongewenste achterkantsituatie). Voor de plint komt een commerciële invulling.

Aan twee woningbouwinitiatieven wordt geen principemedewerking verleend:

Gemullenhoekenweg 57 – 59, Oisterwijk
Transformatie van een bedrijfsbestemming, waarvan een gedeelte aangemerkt als gemeentelijk monument, naar bestemming wonen: 11 appartementen voor senioren, waarvan 3 in het middensegment en 8 in het dure segment. Vraagtekens zijn er met name over de beoogde verdichting en verharding van het perceel en het behoud van de monumentale status van het pand. Daarnaast draagt het ook niet bij aan de wens tot bouwen van 35% sociale woningbouw.

Pannenschuurlaan 197, Oisterwijk
Voormalige boerderij met woonhuis maken plaats voor 10 levensloopbestendige koopwoningen in het dure segment voor de doelgroep senioren. Grote vraagtekens bij het kunnen voldoen aan civiele eisen (doodlopende weg); plan kan een obstakel zijn bij mogelijk toekomstige veranderingen aan de rotonde ter plekke. Geen bijdrage aan toevoegen 35% sociale woningbouw.