The Make

Wethouder wil Oisterwijkse atletiekbaan van de kaart vegen (Update)


Oisterwijk wil woningen bouwen op de voormalige voetbalvelden van voorheen Taxandria, en zo blijkt ook op de naastgelegen atletiekbaan. Taxandria Atletiek moet weg; weg-weg; ze krijgen geen baan elders!

De atletiekclub huurt de huidige banen en het clubhuis van de gemeente. Op 16 september heeft wethouder Eric Logister (D66) na vragen hierover toegezegd te zorgen hun sportfaciliteiten mee te nemen in nieuwe plannen; ‘op 4 oktober heeft wethouder Dion Dankers (PGB) een gesprek gehad met ons en aangegeven dat wij weg moeten, en er geen ruimte is voor een atletiekbaan en clubhuis, ook niet op het sportpark Den Donk,’ aldus voorzitter Roel Bakker namens Taxandria Atletiek.

Het plan is om op de sportvelden woningen te bouwen. Ondanks dat de provincie hier al negatief op heeft gereageerd, zouden die plannen toch door moeten gaan. Te verwachten was, zo beaamt ook Bakker, dat de atletiekbaan hierbij aan de orde zou komen, maar de club ziet ook alternatieven. ‘Volgens ons zou een atletiekbaan op Den Donk moeten passen, maar we denken ook aan combinaties zoals in Tilburg, waar de atletiekbaan samen met woningbouw kan.’ In het midden van de ovaal, zou de grond gebruikt kunnen worden voor de huidige atletiek activiteiten zoals kogelstoten, maar kunnen ook andere gebruikers terecht, voor diverse sportieve activiteiten en als ontmoetingsplek en park.

De grond duur verkopen voor woningbouw, ten nadele van deze sportende inwoners, zonder een alternatief voor de sportclub, dat gaat de vereniging uiteraard te ver. Daarbij komt de eerdere belofte van de ambtenaren, en recent de wethouder, die nu teniet wordt gedaan.

Alle hoop is gericht op de politici in de gemeenteraad, dat die hoe dan ook zorgen voor een passend alternatief. De club gaat hierover graag met hen in gesprek.

Update

PGB, de partij van bovenvermelde wethouder Dankers, heeft direct na publicatie formeel vragen gesteld aan het college. Ze zijn duidelijk verrast door deze boodschap.

Update 2

Wethouder Dion Dankers heeft aan Brabants Dagblad laten weten dat hij het als zijn taak om ervoor te zorgen dat de atletiekvereniging blijft bestaan. Hij herkent zich dan ook niet in de woorden van de Taxandria voorzitter.

 

De atletiekbaan, met rondom de voormalige voetbalvelden (Bron: Google Maps)