The Make

Varkens saneren aan de Oisterwijksebaan gaat ons veel geld kosten


De overheid heeft een verzoek tot betaling van saneringskosten voor de boerderij aan de Oisterwijksebaan 2 vorig jaar afgewezen. Ook het bezwaar werd afgewezen. Uit een raadsinformatiebrief van het college (burgemeester en wethouders) , blijkt dat ook nader overleg op zelfs landelijk niveau niet heeft geholpen.

Een eerder protest bij het raadhuis tegen uitbreiding van de varkensstallen aan de Oisterwijksebaan.

De veehouderij staat al jaren ter discussie, mede omdat inwoners in de wijk Westend er overlast van ervaren. De boer zou willen uitbreiden, hetgeen financiering van betere luchtinstallaties mogelijk maakt, maar daarvoor heeft de raad niet gekozen. De gemeente wil de boerderij laten saneren. Hiertoe is de regeling Ruimte voor Ruimte ingezet, en daarnaast is de vergoeding van de Saneringsregeling varkenshouderij een belangrijk ander component. Deze subsidie is niet gegeven. Ook het gebruik maken van de regeling voor piekbelasting van stikstofuitstoot is niet gelukt; men voldoet niet aan alle criteria voor dit ‘gratis’ geld om de varkensboer uit te kopen.

Koffiedik

De derde optie waarvoor begin 2022 een subsidie beschikbaar komt, is alleen van toepassing op veehouderijen met een lagere uitstoot. Om gebruik te maken van deze landelijke regeling het bedrijf te beëindigen, moet eerst de uitstoot verminderd worden. Dit kan door minder dieren en een luchtwasser aan te brengen, hetgeen in vergunningstraject in gang is gezet. Nog onbekend is of dit lukt, omdat de criteria voor de regeling nog niet zijn vastgesteld.

Tot slot rest de gemeente niets anders dan de boer zelf uit te kopen. Deze optie is voor Gemeente Oisterwijk de minst gunstige; het kost geld. tegelijk is er haast geen andere mogelijkheid. De raad wil de huidige varkensstallen weg hebben; geen vergunning geven voor een grotere en daarmee meer rendabele veehouderij; en de eigenaar moet op een of andere manier schadeloos gesteld worden voor zijn vertrek…