bosch car service

Ruim 1200 euro voor Brandwonden Stichting Oisterwijk


In de week van 10 tot en met 16 oktober collecteerden in heel Nederland 55.000 vrijwilligers voor de Nederlandse Brandwonden Stichting. Ook in Oisterwijk gingen de collectanten langs de deuren. En met succes! Gezamenlijk werd een bedrag van € 1.267,01 opgehaald. Dit was meer dan vorig jaar, er zit een stijgende lijn in de opbrengsten van de collecte! De opbrengsten van de collecte stelt de Brandwonden Stichting in staat om haar werk voor mensen met brandwonden voort te zetten.

Ernstige brandwonden kunnen je hele leven op zijn kop zetten. Het medische traject, met tientallen operaties, duurt soms jaren. Daarnaast zijn er de verwerkingsproblemen van het vaak traumatische ongeluk. En tot slot zijn het vooral de ontsierende littekens die het leven van brandwondenslachtoffers moeilijk maken. Mensen met brandwonden worden vaak nagestaard, gemeden en soms niet voor vol aangezien. Daar moeten zij mee leren leven. De Brandwonden Stichting helpt hen daarbij.

Al 50 jaar voert de Nederlandse Brandwonden Stichting haar strijd tegen deze littekens. Dit doet zij op drie fronten: het voorkomen van brandwonden, het verbeteren van de behandeling (door onderzoek) en het bevorderen van de psychosociale nazorg en begeleiding. Dankzij de collecte kan de Nederlandse Brandwonden Stichting haar activiteiten voortzetten. Namens de plaatselijke collecteorganisator dankt de Brandwonden Stichting alle collectanten en gulle gevers in Oisterwijk voor hun bijdrage aan ‘de strijd tegen de littekens’.

 

Meer informatie vindt u op www.brandwondenstichting.nl.

 

DTZ logo low