The Make

Raad onvoldoende geïnformeerd over ventilatie scholen in Oisterwijk


De ventilatie op scholen ter voorkomen van besmettingen is niet overal afdoende. Ouders hebben zo blijkt terecht vraagtekens gesteld bij eerdere berichtgeving hierover.

Algemeen Belang (AB) heeft afgelopen zomer aan het college (burgemeester en wethouder) gevraagd hoe het staat met de ventilatie op scholen in relatie tot het voorkomen van verspreiding van corona:

  • AB: ‘In de media komt aan de orde dat de luchtkwaliteit / ventilatie in de scholen niet toereikend zou zijn in het kader van het verspreiden van aerosolen en het Covid-virus. Nu de scholen binnenkort ook in onze gemeente weer van start gaan. Wat is de huidige status van de ventilatievereisten van de scholen in onze gemeente?’
  • Het college: ‘De ventilatievereisten welke aan onze schoolgebouwen zijn gesteld zijn gelijk aan de ventilatievereisten vanuit het Bouwbesluit ten tijde van de realisatie van de betreffende schoolgebouwen. We kunnen hierbij stellen dat onze panden voldoen aan de voorschriften van het Bouwbesluit die van toepassing waren ten tijde van de oprichting van de panden.

En:

  • AB: ‘Als dit niet toereikend is welke acties mogen we van de gemeente verwachten?’
  • Het college: ‘Wij hebben geen bevindingen waaruit blijkt dat de ventilatie niet voldoende zou zijn conform de gesteld eisen.’

Het schoolgebouw aan de Sportlaan; 2 College Durendael heeft budget gevraagd voor aanpassing van hun ventilatie (Bron: Google Maps)

Onjuist

Hierna werd door onze redactie gepubliceerd dat alle schoolgebouwen voldoen aan de eisen betreffende ventilatie ter voorkoming van corona. Enkele ouders reageerden hierop, dat dit zeker niet het geval is bij de noodlokalen aan de Sportlaan. Hierop hebben wij aanvullende vragen gesteld.

Uit de beantwoording op onze vragen blijkt dat de noodlokalen inderdaad niet voldoen aan de huidige normen. ‘De ventilatie voldoet aan de ventilatie-eisen van tijdelijke bouw, zoals gesteld in het bouwbesluit ten tijde van nieuwbouw/renovatie,’ zo laat een woordvoerder van de gemeente weten, en: ‘Wij gaan uit van normaal gebruik van de ruimte (bezettingsgraad). Het wil niet zeggen dat de ventilatie in het kader van de bouwbesluiteisen niet verbeterd kan worden ten behoeve van bijvoorbeeld Covid.’ Precies dat laatste was echter wel de vraag van AB.

De gemeente laat nu achteraf weten dat het schoolgebouw aan de Sportlaan inderdaad niet voldoet aan de hedendaagse eisen. Volgens de woordvoerder is dat vermeld in de beantwoording aan AB. Die beantwoording gaat echter – zo nu achteraf blijkt – voorbij aan juist de specifieke vragen over de huidige ventilatie eisen ten behoeve van voorkomen van Covid verspreiding. Er ontbreekt een duidelijk: ‘Nee, niet alle gebouwen voldoen…’

AB is van mening dat de eerdere beantwoording aan hen niet juist was. Ze hebben daarom opnieuw formeel vragen gesteld aan het college.