glasvezel

Raad Oisterwijk is weer niet geïnformeerd over gevoelig project (Update)


Opnieuw is de gemeenteraad en ook de samenleving niet op de hoogte van toch duidelijk gevoelige onderwerpen die leven in de samenleving. Het blijft moeilijk om de voelsprieten van ‘wanneer vertellen we dit aan de raad en het volk’ juist af te stemmen.

Na meerdere voorvallen, waarbij de raad aan het college (burgemeester en wethouders)  achteraf moest aangeven – en het college regelmatig ook moest toegeven – dat raadsleden en ook inwoners eerder en/of beter geïnformeerd hadden willen zijn, werd afgesproken dat de ambtenaren en hun wethouders daarop zouden toezien. Zelf gaven ze aan heel goed aan te kunnen voelen om welke onderwerpen het gaat, en er werden dan ook toezeggingen over gedaan om dat voortaan vooraf te laten weten. Het was dan aan de raad om indien gewenst er (eveneens vooraf) vragen over te stellen en het eventueel op de agenda te zetten.

Niet zo heel lang geleden bleek er een vergunningsaanvraag door de Provincie te zijn afgewezen voor woningbouw op de voormalige Taxandriavelden aan de grens van het Oisterwijkse natuurgebied; die aanvraag was echter openbaar niet bekend. Inwoners en ook raadsleden werden recent verrast door de komst van arbeidsmigranten in Heukelom; maar de dialoog met omwonenden was slordig en de raad niet vooraf geïnformeerd. En zo waren er meer… Vandaag kopt het Brabants Dagblad met ‘Politiek in Oisterwijk weet van niets‘; een brief waarin de minister adviseert (het was geen besluit zoals eerder vermeld) om geen sloopvergunning af te geven voor Haarendael blijkt al op 16 augustus  te zijn ontvangen.

Slopen?

Vanuit de lucht is goed te zien wat de brand heeft aangericht (Foto: Peter Franken)

Sloopvergunning? Het gedeeltelijk afgebrande gebouw moet worden gerenoveerd en behouden, want het is een Rijksmonument. Sloop gaat de minister dan ook te ver. Er is geen aantoonbare noodzaak, er is geen herbouwplan en de minister stelt volgens onze mediacollega’s dat de gekozen constructeur ‘geen ervaring heeft op het gebied van schade en herstel bij grote branden in monumentale complexen’. Het is nogal wat!

Wat er gebeurd zou zijn als men op het ministerie een positief advies had gegeven, en het Brabants Dagblad dit niet openbaar had gemaakt,  zullen we ons maar even niet afvragen. Een sloopvergunning afgeven, bulldozers die de resten van ‘ons’ monumentale erfgoed plat drukken, om daarna pas in de gemeenteraad over dit plan te kunnen debatteren?

Update

Volgens een woordvoerder van de gemeente is het te nemen besluit een bevoegdheid van het college en wordt de raad daarvan op de hoogte gebracht nadat het besluit door het college genomen is.