kooplokaal

Politie en Buurtpreventie organiseren veiligheidsmarkt in Oisterwijk


Buurtpreventie Oisterwijk organiseert samen met de wijkagent en de Oisterwijkse EHBO-Vereniging een Veiligheidsmarkt.

Op 23 oktober van 14.00 – 16.00 uur is eenieder die iets wil weten over veiligheid en de deelnemende organisaties en vrijwilligers welkom op het pleintje voor het ouder raadhuis in Oisterwijk.

Op onze website leest u regelmatig over de Buurtpreventie (klik hier)  en ook over diverse 112 gebeurtenissen in onze gemeente (klik hier).

Ook inwoners kunnen een actieve rol vervullen, als deelnemer aan een van de verenigingen, of door alert te zijn en eventuele situaties door te geven.

Het Buurtpreventieteam van de dorpen in gemeente Oisterwijk.