kooplokaal

Nieuw beleid woningbouw voor arbeidsmigranten


De Gemeenteraad van Oisterwijk heeft maandagavond nieuw beleid vastgesteld voor de woningbouw en huisvesting van arbeidsmigranten.

Gemeente Oisterwijk wil niet zelf bouwen, maar ondernemers die arbeidsmigranten in dienst hebben of nemen gelegenheid geven voor hen in woonruimte te voorzien. Het beleid omvat hiertoe afspraken.

Erfbosch 1 in Haaren, waar recent discussie over was. Hier mogen geen arbeidsmigranten wonen  (Bron: Google Maps)

Een belangrijk onderwerp is voorkomen dat arbeidsmigranten huizen bezetten voor de reguliere woningmarkt; met meer specifieke woonruimte voor arbeidsmigranten zou dat af kunnen nemen. Een ander voor inwoners belangrijk onderwerp is de dialoog met de omgeving; iets wat regelmatig mis gaat; voor dit laatste worden specifiek regels opgenomen. Ook zijn regels opgenomen voor onder andere toezicht en handhaving, bewustwording bij inwoners en informatie aan de gasten.

De raad was unaniem akkoord met dit beleid; uiteraard wil dit niet zeggen dat alle individuele aanvragen voor huisvesting akkoord zijn; dit moet nog steeds per geval bekeken worden. Wel kan een aanvraag nu mede aan dit beleid getoetst worden.