lezing goed oud worden

Koninklijke onderscheiding voor Niels van de Wiel in Oisterwijk


Burgemeester Hans Janssen heeft zondagmiddag een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Niels van de Wiel. Dit gebeurde bij het 85-jarige jubileum van HOCO. Van de 85 jaar die MHC HOCO (Mixed Hockey Club Oisterwijk) bestaat is de heer Van de Wiel meer dan 50 jaar lid. Al geruime tijd is hij niet alleen als lid betrokken, maar ook als coach en trainer en snel daarna zette hij zich in voor diverse commissies en in het bestuur.

De kunstgrasvelden bij Hoco Oisterwijk (Foto: Joris van der Pijll).

Hij is organisator van menig toernooi en heeft diverse bestuursfuncties bekleed en doet dat nog steeds. Zo was de heer Van de Wiel van 2009 t/m 2015 penningmeester en is hij sinds 2019 secretaris van de vereniging. Onder zijn financiële leiding is het clubhuis verbouwd en heeft hij samen met de bouwcommissie en de gemeente Oisterwijk de ombouw gerealiseerd van een zandveld naar een semi-waterveld. Daarnaast heeft de heer Van de Wiel gezorgd voor het proces en de uitrol van het project ‘HOCO veilige sportomgeving’. Tevens zet de heer Van de Wiel zich in voor de ‘Club van 100’, die tot doel heeft extra financiële middelen te genereren waarmee de vereniging activiteiten en/of doelen kan realiseren los van de reguliere begroting.

Al enkele jaren organiseert de heer Van de Wiel met groot succes het C-D toernooi. Het is een eendaags evenement dat uitgroeide van 16 naar 24 teams met deelname van teams uit heel Brabant. Samen met de arbitragecommissie organiseert de heer Van de Wiel informatieavonden voor leden die de hockeyregels onder de knie willen krijgen. Ook verzorgt hij examenavonden voor de leden. Hij staat zelf altijd klaar om wedstrijden te fluiten.

Een van de eerste foto’s van Dweilorkest De Piepertjes.

Carnaval
De heer Van de Wiel heeft zich niet alleen ingezet voor MHC HOCO, maar was/is nog op diverse andere vlakken als vrijwilliger actief. Van 1978 t/m 1990 heeft de heer Van de Wiel zich ingezet voor Dweilorkest De Piepertjes. Naast dat hij een instrument bespeelde binnen het dweilorkest, was hij van 1981 t/m 1990 penningmeester. Verder organiseerde hij diverse carnavalsactiviteiten. Tevens was hij contactpersoon voor de Stichting Openbaar Karnaval (SOK).

Sinds 2010 is de heer Van de Wiel als vrijwilliger aangesloten bij Oisterwijk Heartsafe. Volgens de richtlijnen volgt hij regelmatig de AED-opfriscursus. Hij is zowel in de gemeente Oisterwijk als in de gemeente Eindhoven waar hij werkt oproepbaar bij een melding. Van 2016 t/m 2018 is de heer Van de Wiel penningmeester geweest bij LOVO (Lokale Omroep Voor Oisterwijk). Sinds 2017 is de heer Van de Wiel actief voor het jaarlijkse kerstfeest voor senioren.

Niels ontvangt felicitaties van burgemeester Hans Janssen (Foto: Masja Vlaminckx).