The Make

Goededoelen inzameling in Moergestel gestart


Sinds enkele jaren komt er in Moergestel geen collectant meer aan de deur. Door de samenwerking met 14 landelijke Goede Doelen worden inwoners benaderd om een bijdrage te geven. Alle collectes zijn samengevoegd in één collecte welke plaats vindt tijdens de GoedeDoelenWeek. Dit jaar loopt deze van zaterdag 11 oktober t/m zaterdag 24 oktober.

Geen brief in de bus? Doneer dan via de QR code of maak geld over naar het rekeningnummer…

De Goede Doelen die deelnemen zijn: de Nierstichting, Alzheimer Nederland, Nederlandse brandwonden stichting, Longfonds, Kinderhulp, Hersenstichting, KWF, Rode Kruis, Prinses Beatrix Spierfonds, HandicapNL, Hartstichting, Vastenactie, het Gehandicapte kind en Reuma Nederland.

Alle inwoners van Moergestel hebben vorige week een enveloppe in de brievenbus ontvangen. In de brief staat beschreven op welke manieren er gedoneerd kan worden. Daarnaast kunt u rechtstreeks een donatiebedrag over maken op rek.nr. NL20 RABO 0337 8776 61 t.n.v. Stichting GoedeDoelenWeekMoergestel o.v.v. GDWM 2021. Dit bedrag wordt evenredig verdeeld over de Goede Doelen. En dit jaar kunt u ook direct doneren via het scannen van een QR-code. U komt dan automatisch op de juiste website waarop u een keuze kunt maken aan welke doel u een bepaald bedrag wilt doneren.

Lees meer op www.goededoelenweekmoergestel.nl

U kan ook op het plaatje klikken!

 

Let op! Onderstaande doneerknop is niet voor bovenstaande doel, maar voor steun aan Oisterwijk Nieuws, dat u zich niet vergist!