uitpunt

Eric Roosen wint Oisterwijks Groene Eekhoorn


‘Biodiversiteit is de soortenrijkdom van planten en dieren – de natuur. Maar het is meer dan dat. Het is de biologische basis van alles waar we weer naar toe moeten. ‘

Dit was de reactie uit het publiek bij het 15 jarig jubileum van het Oisterwijkse B-team (biodiversiteitsteam) op 22 oktober in Den Boogaard in Moergestel, met als thema ‘jouw gezondheid en biodiversiteit’. Opgericht in 2006, toen Oisterwijk koplopergemeente was in de Countdown 2010 campagne van de Europese Unie om het wereldwijde verlies aan biodiversiteit een halt toe te roepen, maakt het Oisterwijkse B-team van betrokken inwoners zich sindsdien met veel deskundigheid en passie zich sterk voor deze biologische basis.

Met, door de jaren heen, een veelheid aan projecten en initiatieven en gevraagd en (vooral) ongevraagd advies aan het gemeentebestuur. Met als hoogtepunten het overtuigen van ProRail om de omgeving van het station groen in te richten, de begeleiding van de herinrichting van de Voorste Stroom en het behoud van de Pastorietuin bij de Petrus Kerk. En dit alles vanuit een volstrekt onafhankelijke positie, zonder gemeentelijke subsidie.

Gezondheid

Uitreiking van De Groene Eekhoorn aan Eric Roosen (rechts) door B-team voorzitter Ruud van der Star.

Dat biodiversiteit alles te maken heeft met gezondheid, werd duidelijk gemaakt door een panel van vertegenwoordigers van zorgboerderij de Wederloop, een Oisterwijkse huisarts, een lid van de Provinciale Raad voor de Gezondheid en een vertegenwoordiger van de stichting Nature For Health. Er is steeds meer wetenschappelijk bewijs dat natuur een genezende werking heeft, zowel fysiek als mentaal. De corona pandemie is daar een sprekend voorbeeld van. ‘Als ik adviseer om voor je gezondheid vooral te bewegen, voeg ik daar meteen ‘in de natuur’ aan toe’, aldus huisarts Margriet de Beus. Duidelijk werd ook dat we voor het besef van de genezende werking van de natuur, in onze levensstijl maar ook in de ruimtelijke ontwikkeling en economie, nog een lange weg te gaan hebben.

Groene Eekhoorn
Discussie was er over of we niet een financieel verdienmodel moeten hebben voor behoud van de biodiversiteit, bijvoorbeeld in de landbouw. Met daartegenover de vraag of biodiversiteit niet ook een eigenstandige waarde heeft en van belang is voor menselijke zingeving, dat niet in geld te waarderen is. Beide kanten komen mooi samen in de persoon van Eric Roosen, die de jaarlijkse biodiversiteitsprijs van het B-team ‘de groene eekhoorn’ uitgereikt kreeg. Omdat biodiversiteit niet alleen in het DNA van zijn bedrijf Star Sock zit, maar ook in zijn persoonlijk leven en dat van zijn gezin. Hij riep de inwoners van Oisterwijk op in beweging te komen en zelf tot actie over te gaan. Wat, zo liet het B-team zien, heel praktisch kan door te ‘ontstenen’ en een natuurlijke inrichting van de eigen tuin. Vooral niets doen en de natuur zijn gang laten gaan, was de boodschap van Jody Ettema, ecoloog van beroep.

Kinderen
Willen we voor onze kinderen een groene leefomgeving, dan moeten we hen vooral ook mee laten denken. Een film liet zien hoe het B-team kinderen van basisscholen in Oisterwijk, Moergestel en Haaren wil betrekken bij het planten van bomen en het plaatsen van een kunstwerk in het teken van een groene toekomst. Een groene toekomst waarvoor juist aan de kinderen tips gevraagd worden.

Grappig
En soms werkt de natuur tegen je. Op de vraag aan de oprichters van het B-team wat in al die 15 jaar de grappigste ervaring was werd de ludieke protestactie gememoreerd om de Kop van de Lind groen te houden. Door midden in de nacht bloembollen te planten die in het voorjaar met bloemen het woord ‘groen’ zouden spellen. Om de ochtend daarna te zien dat de vogels alle bloembollen eruit gepikt en opgegeten hadden. We hebben hartelijk gelachen, was de reactie.