carnaval 2023

COA wil op AZC Oisterwijk nieuwbouwwoningen realiseren


Het COA, verantwoordelijk voor het AZC in Oisterwijk, wil na verlenging van de overeenkomst met de gemeente overgaan tot nieuwbouw. Zo werd bekend gemaakt tijdens het periodiek overleg met omwonenden.

De gebouwen op het AZC in Oisterwijk zijn verouderd.

De huidige houten noodgebouwen die ooit geplaatst zijn voor de huisvesting van asielzoekers,  in afwachting van hun eventuele vergunning en huisvesting in de samenleving en bedoeld waren als tijdelijke voorziening, zijn verouderd. Ze vergen veel onderhoud, en zijn niet meer van deze tijd. Mochten gemeente en COA overeenkomen dat het AZC na dit jaar in Oisterwijk blijft, wil het COA de huidige gebouwen gaan vervangen voor nieuwbouw. Voor de lange termijn zou men woningen willen bouwen die flexibel inzetbaar zijn. Zo zouden de woningen naast de huisvesting van vluchtelingen, ook geschikt moeten zijn voor bijvoorbeeld arbeidsmigranten en gebruikt kunnen worden als gezinswoning.

Als voorbeeld is door het COA de locatie in Grave genoemd. Deze locatie is net als in Oisterwijk sinds de jaren negentig in gebruik, en ook daar kent men de problematieken die we ook in Oisterwijk hebben ervaren. De asielzoekers werden aldaar tot 2016 opgevangen in de voormalige Generaal de Bons-Kazerne. Nu verblijven de asielzoekers in een nieuw gerealiseerde opvang direct achter de oude kazerne, waarvan een deel in 2021 is opgebouwd met een flexibele, modulaire bouwmethode.

De gemeenteraad van Oisterwijk is uitgenodigd om in Grave te gaan kijken. Eind van dit jaar neemt de raad een besluit over verlenging van het AZC in Oisterwijk.

 

Lees hier alle berichten over de opvang en verblijf van asielzoekers in Oisterwijk