kooplokaal

Buurtgenoten Moergestel start nieuw project voor tuinonderhoud


Of het toeval is of niet, maar er komen de laatste tijd meer dan normaal verzoekjes binnen voor hulp bij tuinonderhoud bij oudere senioren. Natuurlijk speelt hier de herfst in mee, maar het vermoeden is er dat hiervoor ook andere oorzaken zijn. Namelijk: we moeten en willen ook langer zelfstandig blijven wonen in de eigen vertrouwde omgeving.

Wie helpt bijvoorbeeld bij het maken van een  bijentuintje?

Ook al zou je je huis met te grote tuin willen verkopen, je vindt in verband met de huidige woningkrapte niet zo gemakkelijk een kleinere woning die aan je wensen voldoet. Dus je moet wel op je oude stek blijven wonen, en terwijl je zelf ouder wordt en steeds moeilijker uit de voeten kunt, maak je je zorgen om je geliefde tuintje dat steeds verder verwildert. Buurtgenoten wil hier op inspelen en daarbij twee doelen bereiken. Allereerst natuurlijk dat de wens van deze senioren wordt vervuld en dat ze hulp ontvangen bij het onderhoud van hun tuintje. Maar zeker ook om jongere senioren de mogelijkheid te bieden van een nuttige tijdsbesteding. En dat samen met anderen die ook plezier hebben in het werken in het groen, in de buitenlucht, met vakkundige begeleiding.

Buurtgenoten brengt ieder die hier aan wil meewerken bij elkaar in een werkgroepje onder de noemer: Buren Hoveniershulp Moergestel. Mannen en vrouwen die op welke manier dan ook hieraan een bijdrage willen leveren worden uitgenodigd dit kenbaar te maken via pgelden@home.nl, of bel 0135131609. Met hen worden dan afspraken gemaakt hoe dit tot stand kan komen.