glasvezel

Buurt lijkt raad te hebben overtuigd tegen bouwen aan Merodelaan Oisterwijk en in Moergestel kan de bouwer wel door


Een enorme villa van 9,5 meter hoog blijft bezwaarlijk, zo stellen buurtbewoners aan de Merodelaan in Oisterwijk. De raad, donderdag bijeen, lijkt die bezwaren ter harte te nemen. Voor het project in Moergestel kreeg het college van de raad opnieuw een reprimande.

Een idee werd geopperd door de VVD, dat de bewoners het stuk grond zelf zouden kunnen kopen, maar daar ging de meerderheid niet in mee. Wel zagen andere raadsleden in, dat het voorgenomen plan van het college (burgemeester en wethouders) om aldaar bebouwing tot 9,5 meter hoogte toe te staan, niet de beste oplossing zou zijn. vanwege een afwezig raadslid kwamen de stemmen op 50-50. Grote kans dat het volgende keer weggestemd gaat worden. Met welk plan het college vervolgens wel komt om de grond om te zetten in een half miljoen aan euro’s valt dan nog te bezien.

Het plan

De historische boerderij van voorheen burgemeester Kortmann, met het huidige historisch landschappelijke straatbeeld, waar achter / naast in de boomgaard een woonhuis gepland is  (Bron: Google Maps).

Gemeente Oisterwijk heeft het plan voor de bouw van een woonhuis, tussen oude boerderijen aan de Merodelaan. Ze hebben dit na bezwaren iets aangepast, met meer ruimte voor groen. Het zou echter nog steeds een woning worden van 225 m2 en 9.5 meter hoog. Het landschappelijke aan de rand van de wijk, met links en rechts oude boerderijen en oude boomgaarden en weilanden, zou daarmee aangetast worden. Daartegenover staat de opbrengst van de grond, die hard nodig is om de gemeentekas te spekken.

Moergestel

In Moergestel kan de bouw van appartementen aan de Raadhuisstraat wel doorgaan. Het college kreeg daarbij wel een reprimande over het negeren van handtekeningen uit de buurt. Ook werd er commentaar geleverd over het ontbreken van de minimale 35% sociale woningbouw, deze worden volgens het college later op andere locaties voorzien.