Krekul

Alzheimer café Oisterwijk in november


Geannuleerd Gastspreker Maria Baijens, Casemanager dementie en dementieconsulent bij De Wever, spreekt met de aanwezigen over ‘wanneer opname in zicht komt’.

Loslaten is anders vasthouden…

Maria Baijens heeft onderzoek gedaan naar het thema opname voor mensen met dementie. Opname in een verpleeghuis; een onderwerp waar we liever niet te veel bij stil staan. Wanneer iemand de diagnose dementie krijgt is de wens om zo lang mogelijk thuis te blijven. Toch komt er een moment in het ziektetraject dat we na moeten gaan denken over de toekomst. Wat als het ziektebeeld dementie zich doorzet en thuis geen veilige plek meer is voor de persoon met dementie en de naasten die belast zijn met de zorg? Loslaten en anders vasthouden. Zorgen voor alle betrokkenen rondom opname in een verpleeghuis. Oog hebben voor de emoties die hier bij kunnen horen. Op 16 november zal door Maria Baijens uitgebreid op dit onderwerp worden ingegaan.

Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats voor mensen met dementie, jong en oud, voor familieleden, vrienden, hulp en dienstverleners en andere belangstellenden. Lotgenoten kunnen heel veel voor elkaar betekenen, zij herkennen wat de ander meemaakt, en wat dit voor hem of haar betekent. De ondersteuning die de aanwezigen elkaar geven is van zeer grote waarde, en de aanwezigen gaan dan ook met een voldaan gevoel naar huis.

Inloop vanaf 19.30 uur. Duur programma van 20.00 – 22.00 uur. Locatie De Coppele, Prunusstraat 69, Oisterwijk. Aanmelden is niet nodig.

DTZ logo low