Krekul

Aantal coronabesmettingen stijgt weer in Oisterwijk


Net als landelijk, is er ook in Oisterwijk een stijgende lijn zichtbaar bij de cijfers van het RIVM.

Aantal geconstateerde corona besmettingen in de gehele gemeente Oisterwijk van de afgelopen vijf weken (Bron: Rijksoverheid)

Het ging lange tijd goed, met een enkele of geen geconstateerde besmetting. De laatste dagen loopt het aantal geconstateerde besmettingen op. In Oisterwijk is het percentage nagenoeg gelijk aan landelijk. Ook vorig jaar was deze periode het moment van groei; het aantal is wel duidelijk minder dan vorig jaar. Daarbij komt dat 91% van de bewoners boven de 18 jaar een volledige vaccinatie heeft ondergaan. Omdat men hierdoor minder snel ziekteverschijnselen ervaart, zou dit kunnen verklaren waarom er minder mensen getest worden.

Of en zo ja welke maatregelen de overheid gaat nemen, zal 5 november bekend worden gemaakt.