anytime

Zet Gemeente Oisterwijk zomaar ineens een laadpaal in de straat?


Inwoners worden regelmatig geconfronteerd met een beperkt aantal parkeerplekken. Als daar vervolgens twee plekken van worden afgehaald voor elektrische auto’s en voorzien worden van een laadpaal, zijn ze verbaast, soms ook boos. Kan dat zomaar?

Ja

Is dit een goede plek? (Bron: Gemeente Oisterwijk)

Gemeente Oisterwijk heeft in het belang van het gebruik van elektrische auto’s, specifiek voor mensen zonder eigen oprit, het nodig geacht daarvoor op diverse plekken laadpalen te laten plaatsen. Daarbij behoren ook parkeervakken, die alleen voor het opladen van deze auto’s gebruikt mogen worden. Parkeren op die plekken met een auto die niet wordt opgeladen, is dan ook verboden. Een groot aantal van deze plekken is recent aangegeven in een verkeersbesluit (Klik hier).

Nee
Inwoners die vinden dat de plek die de gemeente heeft uitgekozen niet goed is, of waarbij zij naar hun mening worden geschaad in hun belang, kunnen bezwaar maken. Dit bezwaar kan binnen zes weken na publicatie gericht worden aan het college van Gemeente Oisterwijk. Ook heeft de gemeente op haar website aangegeven dat er voorafgaande aan het besluit tot plaatsing, gedurende twee weken een bord op de locatie staat, om de omwonenden te attenderen op de voorgenomen plaatsing. Hierover stelt de gemeente: ‘Ben je het er niet mee eens dat op deze plek een laadpaal komt of heb je andere vragen of opmerkingen? Stuur een mail naar gemeente@oisterwijk.nl.‘

Stond er geen bord, dan zouden inwoners kunnen aangeven dat ze niet tijdig geïnformeerd zijn, en alsnog bezwaar maken. Het is uiteraard niet gezegd dat de betreffende inwoner ook gelijk krijgt…