The Make

Vluchtelingenwerk wil geen asielzoekers in huizen voor zoekende inwoners maar bouwen voor samen


Vorige week heeft Vluchtelingenwerk Nederland aan onder andere Gemeente Oisterwijk een oproep gedaan zo snel mogelijk goede woonruimte te creëren voor statushouders; vluchtelingen met een vergunning.

Volgens de organisatie die vluchtelingen helpt bij hun intrede in de samenleving, zijn veel inwoners tot helpen bereid. En inderdaad, vanuit onze Oisterwijkse samenleving worden positieve signalen ontvangen over de omgang met en hulp aan vergunninghouders, die hier komen wonen. Mede in relatie tot de keerzijde – asielzoekers die vanwege economische redenen naar ons land komen en helaas ook voor onrust zorgen – is er voor vluchtelingen waarbij uit toetsing blijkt dat deze vanwege een ernstig verstoorde leefomgeving (of erger) hun toevlucht hebben gezocht in ons land ruim begrip.

Een druppel op een stevig gloeiende plaat; er moet meer gebeuren om het woningnood probleem op te lossen (Bron: Gemeente Oisterwijk).

Woonruimte
Logisch is ook dat deze mensen een woning nodig hebben. Het probleem waar de huidige samenleving tegenaan loopt is de woningnood. Het zorgt voor beperkte mogelijkheden voor vergunninghouders, en daarmee voor de doorstroom vanuit de AZC’s. Dit valt tegelijk met een enorm tekort aan betaalbare woningen voor de reguliere woningzoekende, met wachttijden van 10 of meer jaar. ‘Dat is inderdaad precies het probleem. Enorm veel, super snel en goedkoop is nu nodig, maar niet realistisch,’ aldus Jacqueline de Visser, directeur-bestuurder van VluchtelingenWerk Zuid-Nederland. ‘Wij zien natuurlijk ook dat de woningnood in Nederland hoog is en Oisterwijk is daar geen uitzondering op. Vluchtelingen zijn daar niet de oorzaak van en het percentage sociale huurwoningen dat aan vluchtelingen wordt toegewezen is relatief laag. Maar het tekort aan woningen is zo groot dat elke woning telt. Woningzoekenden komen dan tegenover elkaar te staan. En vluchtelingen dus ook. Wij vinden dat de verschillende groepen woningzoekenden niet tegen elkaar moeten worden uitgespeeld, maar dat de oorzaken van de woningnood moeten worden aangepakt. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan en zal hoe dan ook nog veel tijd kosten.’

Tijdelijk

Dit nooit meer…  (Foto: Toby de Kort).

Visser ziet terecht in dat de woningnood al langer speelt, ook in Oisterwijk. Daarbij is langere tijd niet of beperkt gebouwd in de betaalbare sector, en ook geen gebruik gemaakt van mogelijkheden tot tijdelijke huisvesting. Volgens Visser zijn er steeds meer gemeenten die juist voor specifieke doelgroepen gebruik maken van alternatieve vormen van huisvesting. Op die manier zouden vluchtelingen, maar evengoed ook bijvoorbeeld jongeren, op een tijdelijke plek toch kunnen beginnen met het opbouwen van een nieuw leven. ‘Bijvoorbeeld in leegstaande schoolgebouwen, kantoorpanden of andere soorten tijdelijke flexwoningen. Ook echt niet ideaal, en wat ons betreft ook zo min mogelijk en zo kort mogelijk. Maar gezien de woningnood is het soms echt niet anders.’

Toekomst
Voor de integratie is het belangrijk de verschillende doelgroepen niet apart te huisvesten, maar  gemengd. ‘Het gaat er juist om dat ze zo snel mogelijk integreren en zelfstandig worden. Dat doe je niet met allerlei nationaliteiten behalve Nederlanders om je heen. Maar juist samen met andere Nederlandse woningzoekenden voor wie dit ook een aantrekkelijke tijdelijke oplossing kan zijn. Zoveel mogelijk verspreid door de samenleving.’

Gemeente Oisterwijk heeft nog geen concrete plannen bekend gemaakt, maar is aan het ‘verkennen’ (klik hier). Wil de gemeente een flinke bijdrage leveren aan de acute  woningbehoefte, en nadrukkelijk ‘ook voor alle andere aandachtsgroepen die we als gemeenten moeten huisvesten’, zoals ook burgemeester Janssen dat gisteren aangaf, dan zal er echt iets anders moeten gebeuren dan tot nu toe werd gerealiseerd.

Net als velen ziet ook Visser dat het geen eenvoudige opgave is. Vluchtelingenwerk wil voorkomen dat zoals nu asielzoekers in tentenkampen verblijven, of als het probleem nog verder toeneemt op veldbedjes in sporthallen. Tegelijk wil men ook de integratie in de samenleving bevorderen, en dat kan alleen als het woningnood probleem voor de gehele samenleving wordt aangepakt. Met snel, veel en betaalbaar wonen voor iedereen, samen met elkaar in dezelfde buurt, fijn wonen en een veilig goed leven voor iedereen.