bosch car service

Tuchtmaatregel voor lid Trinitas Oisterwijk na uitvoerig onderzoek


Voetbalclub Trinitas Oisterwijk heeft laten weten dat er, na een uitvoerig extern onderzoek, een tuchtmaatregel is opgelegd vanwege ongewenst gedrag van een van haar leden. De club heeft hierover onderstaande verklaring gepubliceerd:

Verklaring van Trinitas Oisterwijk:

Veilig sportklimaat

 

Beste leden,

Op 31 januari 2021 is onze vereniging geconfronteerd met meldingen van mogelijk ongewenst gedrag. De veiligheid van onze leden is voor ons als bestuur van essentieel belang. Daarom werd op 9 februari contact opgenomen met het NOC NSF Centrum Veilige Sport. Wettelijk zijn het bestuur en trainers/trainsters verplicht tot melden bij een vermoeden van ongewenst gedrag.

Het bestuur heeft vervolgens op 12 februari de daartoe aangewezen onafhankelijke instantie, Instituut Sportrechtspraak (ISR) ingeschakeld. 26 februari startte deze onderzoeksinstantie gesprekken om de melding van signalen van ongewenst gedrag binnen onze vereniging breed te onderzoeken. Vv Trinitas Oisterwijk had geen invloed op de wijze waarop het onderzoek werd gedaan.

Een tijdelijke ordemaatregel van de KNVB hebben we op 13 maart ontvangen en is toen ook gecommuniceerd aan het desbetreffende lid.

Na het afsluiten van het onderzoek besloot het ISR om de zaak begin juni aanhangig te maken bij de tuchtcommissie van de KNVB. Er volgde een verweerperiode van 4 weken, met daarbovenop nogmaals 10 dagen voor de beklaagde ter voorbereiding van een mondeling behandeling van de zaak. Deze mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 14 juli 2021.

Midden augustus werd door de tuchtcommissie een uitspraak gedaan. Een week later ontving Trinitas de tuchtmaatregel van de KNVB en heeft het bestuur een aanvullende sanctie opgelegd aan het lid van VV Trinitas Oisterwijk.

Over de inhoudelijke kant van deze zaak worden verder geen mededelingen gedaan.

Deze zaak heeft lang geduurd i.v.m. van de complexiteit, de samenwerking met verschillende instanties en de noodzaak tot zorgvuldigheid voor alle betrokkenen.

Daarnaast zijn gedurende de afgelopen periode verschillende leden inclusief bestuursleden geconfronteerd met ongepast gedrag van een ander verenigingslid. Na een mondelinge waarschuwing en nadat dit ongepaste gedrag zich heeft herhaald, heeft het bestuur besloten om ook dat lid een sanctie op te leggen.

De club zal zich sterk blijven maken om een veilige omgeving te creëren voor al onze leden en bezoekers.

Heb je vragen kan je je steeds melden bij een bestuurslid. Heb je vragen of wil je iets melden? De vertrouwenspersoon van onze vereniging kan je hier in steunen: https://www.trinitas-oisterwijk.nl/330/vertrouwenscontactpersonen/.

Bestuur VV Trinitas

Oisterwijk, 14 september 2021