The Make

Staalbergven Oisterwijk open houden gaat naar de raad


Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om het contract voor Openluchtzwembad Staalbergven in Oisterwijk voor 30 jaar te verlengen. Daarbij zijn flinke renovaties, en bijbehorende kosten noodzakelijk.

Het Oisterwijkse openluchtbad Staalbergven

In april 2020 heeft het college in de discussienotitie ‘Toekomstvisie Staalbergven’ vier toekomstscenario’s voor het Staalbergven aan de raad geschetst. Uit de reacties bleek dat sluiting van het Staalbergven voor de raad onbespreekbaar is. Natuurmonumenten en de gemeente zijn met elkaar in overleg om te komen tot een nieuwe, langjarige overeenkomst voor minimaal 30 jaar. Hierbij is voortzetting van het huidige gebruik en behoud van de huidige contouren van het openluchtzwembad het uitgangspunt. De noodzakelijke grootschalige renovatie van de gebouwen en installaties wordt in dat plan op termijn gefaseerd doorgevoerd.

Na instemming van de raad, moet het plan nog verder uitgewerkt worden, en ook dan worden de financiële consequenties duidelijk. Die zullen niet mals zijn; geschat zijn ze nu op 3,4 miljoen. Zonder die investering zal de eigenaar van het bosgebied geen chloorbaden toestaan, en komt er een einde aan de huidige vorm. In dat geval zou er ofwel geen buitenbad meer zijn, ofwel elders gerealiseerd kunnen worden.