vacature

Opnieuw geen concrete informatie over huisvesting asielzoekers AZC Oisterwijk


Gemeente Oisterwijk gaf in een eerder persbericht, en ook deze keer geen concrete informatie. Het blijft vooralsnog bij richting geven en ‘verkennen’. Een concreet plan, locatie, manier van opvang en huisvesting maakt de gemeente nog niet bekend.

De asielzoekerscentra (AZC) in het land zijn vol. De instroom van asielzoekers neemt toe, onder andere vanuit Afghanistan, en de uitstroom van vergunningshouders naar woningen in de gemeenten stagneert. Daardoor ontstaat een probleem in de opvang van asielzoekers voor het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). ‘Als hier op korte termijn geen oplossing voor komt, ontstaat een situatie zoals in 2015, waarbij asielzoekers in sporthallen en tenten moeten worden gehuisvest. Dat is inhumaan en voor de gemeente een onacceptabele situatie en vooruitzicht’ zo laat Gemeente Oisterwijk weten.

Jeugd sport op het AZC in Oisterwijk

Ook ziet de gemeente in dat de huidige woningmarkt het lastig maakt om vergunninghouders snel te voorzien van passende woonruimte. Burgemeester Hans Janssen bepleit een integrale aanpak met de buurgemeenten: “We hebben de verantwoordelijkheid om nieuwe inwoners te huisvesten en goed te laten integreren. We blijven hierbij tegelijkertijd oog houden voor alle aandachtsgroepen die we als gemeenten moeten huisvesten.” Hierbij geeft hij aan dat ‘gemeenten gezamenlijk op zoek zijn naar snel beschikbare verblijfsaccommodaties waar vergunninghouders op korte termijn een aantal weken kunnen verblijven om doorstroming te bevorderen en om vergunninghouders zo snel mogelijk te laten starten met de integratie in de Nederlandse samenleving. Ondertussen verkennen we samen met woningcorporaties en zorgaanbieders welke locaties beschikbaar zijn voor tijdelijke bewoning. Daarbij denken we ook aan flexibele woningbouw en aan leegstaande complexen.

Net als enkele weken terug (klik hier) is er geen concrete locatie, plek of gebouw genoemd.