genieten

Minder voor meer bij woningbouw Raadhuisstraat Moergestel


Echt goedkoop zouden ze al niet worden; het worden nu duurdere en ook minder woningen. Daar waar bouwers minder huizen op eenzelfde stuk grond mogen bouwen, willen ze dat compenseren met luxer en duurder. Zo is ook het plan voor de Raadhuisstraat in Moergestel. Betaalbare sociale woningbouw komt er in ieder geval niet.

Naast het Antoniushuis aan de Raadhuisstraat in Moergestel is een braakliggend perceel gelegen. De initiatiefnemer had het idee opgevat om op dit perceel 21 middeldure koopappartementen te realiseren. Vanwege bezwaren uit de omgeving, is dit aantal aangepast naar 15; 9 in het dure segment (vanaf 320.000 euro) en 6 in het middeldure segment (tussen 210.000 en 320.000 euro). De door de raad overeengekomen 35% aan sociale woningbouw moet bij instemming elders gecompenseerd worden.

Plankaart van de voorgenomen woningbouw aan de Raadhuisstraat in Moergestel (Bron: Gemeente Oisterwijk)

Met dit programma kan de volledige parkeerbehoefte op eigen terrein opgevangen worden en hoeft de openbare ruimte hier dus niet meer voor worden aangewend. Bovendien is het met de wijziging van het programma mogelijk om de tweede verdieping wat terug te leggen (set-back), zodat het bouwvolume van het gebouw wat wordt verkleind.

Het plan komt maandag 27 september om 19.30 uur aan bod tijdens een ontmoeting in Den Boogaard. Wie daarover wil meepraten kan zich aanmelden bij de griffie via 013-5291311 of griffie@oisterwijk.nl.