Krekul

Horeca Oisterwijk moet echt aan de corona check anders volgt boete


Gemeente Oisterwijk gaat controleren op het juist uitvoeren van de coronaregels, en zal zo nodig handhaven.

Een aantal Oisterwijkse horeca ondernemers hebben vorige week aangegeven geen mogelijkheden te zien om hun bezoekers te controleren op de voorgeschreven wijze (zie film onder).  Ze verwachten ofwel onvoldoende personeel in dienst te hebben om de controle uit te voeren, of denken dat bezoekers achter hun rug om de locatie betreden.  Vanaf aankomende zaterdag moeten alle bezoekers voorzien zijn van een QR-code die aantoont dat men in bezit is van een vaccinatie of negatieve test. De horeca exploitanten moeten iedere bezoeker die binnen komt controleren middels een QR-code scanner, en mogen alleen bezoekers toelaten als deze scanner groen aangeeft.

app controle

Horeca heeft moeite met corona-check-app (Foto; Oisterwijk in Beeld).

Gemeente Oisterwijk laat weten dat er gecontroleerd gaat worden: ‘Dat doen de boa’s steekproefsgewijs. Bij geconstateerde overtredingen volgt een 1e waarschuwing.’ Vervolgens zal de horecaondernemer alsnog de aanwijzingen moeten opvolgen, anders volgen er maatregelen. Een aan de gemeente voorgelegd idee om de horeca te ondersteunen, bijvoorbeeld door inzet van extra personeel die de check kunnen uitvoeren, kreeg geen gehoor.

Bezoekers aan de lokale horeca kunnen het horecapersoneel helpen, door zelf alvast de QR-code gereed te houden en soepel medewerking te verlenen aan de check. Uiteraard is een bezoek aan de horeca zonder QR-code of met gezondheidsproblemen niet de bedoeling. Voorkom discussie aan de deur.