anytime

Het duurt te lang in Moergestel


Algemeen Belang, een partij die veelal aandacht heeft voor het Moergestelse, trekt opnieuw aan de bel voor het fietspad in Moergestel. Een fietspad waarvoor door de afgelopen jaren heen is gestreden, omdat het hoog nodig was voor de veiligheid van onder andere schoolgaande kinderen en recreanten.

Renske heeft jaren terug (2014) gestreden voor betere fietsvoorzieningen in het buitengebied van Moergestel, en kwam ermee bij Omroep Brabant (Foto: Joris van der Pijll).

‘Het duur te lang’, zo stelt Inge van Beers (AB). De wethouder had beloofd dat de aanbesteding afgelopen juli afgerond zou zijn, maar nu half september is er nog niets bekend. Het zal na al die jaren niet neerkomen op een paar maanden, maar AB is het wachten en uitstellen duidelijk beu. Ze vroeg kort geleden aan de wethouder hoe het ermee staat: ‘De wethouder vertelde me dat het college nog niet zo ver was. Ik vind het akelig stil rondom het fietspad.’

Van Beers heeft nu formeel vragen gesteld aan het college (Burgemeester en Wethouders), om daarna zo nodig politieke stappen te nemen.

Update

De planning die kort na dit bericht is vrij gegeven laat zien dat de aanbesteding inderdaad van start zou moeten zijn, en dat realisatie klaar is in de 2e helft van 2022.