genieten

Gemeente wil alsnog bouwen op omstreden locatie Merodelaan in Oisterwijk


Een te groot bouwwerk, te weinig rekening houdende met groen, en ook landschappelijk zou het een gedrocht worden. Dat waren kort samengevat de bezwaren tegen de bouw van een woonhuis, en ook de provincie was tegen die bouw op een stuk boomgaard aan de Merodelaan.

Het college (Burgemeester en Wethouders)  heeft nader onderzoek gedaan naar de aanwezige natuur, natuurwaarden, aanvullende voorwaarden gesteld aan de bouw, en nu alsnog besloten dat de bouw van een woonhuis hier passend is. Ze sturen het voorstel naar de raad voor goedkeuring.

De historische boerderij van voorheen burgemeester Kortmann, met het huidige historisch landschappelijke straatbeeld, waar achter / naast in de boomgaard een woonhuis gepland is  (Bron: Google Maps).

Het betreft een oude boomgaard, tussen oude boerderijen aan de Merodelaan, waarvan eentje bekend is vanwege het woonadres van voormalig burgemeester Yvo Kortmann. Op de voorgenomen plannen kwamen afgelopen jaren, met een hoogtepunt in 2020, onder andere bezwaren van omwonenden en het B-team.

Om aan een deel van de bezwaren tegemoet te komen, heeft de gemeente in het nieuwe voorstel opgenomen, dat er ‘een voorwaardelijke verplichting zal worden opgenomen waarmee wordt geborgd dat de bestaande landschappelijke inpassing in stand wordt gehouden. De regels van de bestemming ‘Groen’ zullen worden aangepast waardoor een consistenter geheel ontstaat. Daarmee wordt ook voorkomen dat vergunningvrije bouwwerken op de betreffende strook kunnen worden opgericht, wat ook bijdraagt aan de aanwezige openheid en het karakter van deze locatie in het buitengebied.’