The Make

Gemeente voornemens tot intrekken vergunning Inside Oisterwijk


Gemeente Oisterwijk heeft 30 augustus aan Inside aangegeven voornemens te zijn de vergunning in te trekken. Dit vanwege een gebrek aan parkeerplekken op eigen grond, zo blijkt uit een schrijven van de gemeente.

Marrick, Alwin en Erik van The Inside.

De eigenaar van het pand waar Inside van huurt heeft aangegeven geen parkeerterrein bij de verhuur ter beschikking te stellen. Een rechtszaak hierover op 21 juli heeft Inside verloren.

Volgens de gemeente bestaat het vermoeden dat Inside daarmee niet meer voldoet aan de voorwaarden die behoren bij de vergunning. Die vergunning is in de jaren na uitgifte regelmatig door buurtbewoners bestreden, parkeren en verkeer waren mede onderwerp van bezwaar. De evenementenorganisatie aan de Heusdensebaan is verplicht zorg te dragen voor voldoende parkeervoorzieningen. Met nu 94 plekken minder zou dat in het gedrang kunnen komen.

Inside laat in haar zienswijze van 15 september aan de gemeente weten dat ze in hoger beroep gaan, en tot die tijd voor de aankomende evenementen elders in Oisterwijk in parkeergelegenheid voorzien. Ze verwachten dat de parkeerbehoefte minder is vanwege kleinere activiteiten, en zorgen voor pendeldiensten. Daarmee zouden ze volgens hen voorlopig voldoen aan de vergunningsvoorwaarden.

Nog onbekend is of dit voor de gemeente voldoende is.