lezing goed oud worden

Gemeente Oisterwijk ziet geen problemen bij ventilatie in scholen en openbare gebouwen


Volgens Gemeente Oisterwijk voldoen alle openbare gebouwen, scholen en cultuurcentra in Oisterwijk aan de wettelijke norm voor ventilatie.  Het college (burgemeester en wethouders) laat dat weten aan partij Algemeen Belang (AB) die daarover vragen hadden gesteld.

gemeentehuis

Het voormalige gemeentehuis van Haaren.

AB vroeg om de huidige ventilatievereisten op scholen en andere openbare gebouwen, welke acties men van de gemeente mag verwachten, welke kosten daarmee gepaard gaan en of er gebruik wordt gemaakt van steun vanuit het Rijk.

Volgens de gemeente zijn de huidige vereisten gelijk aan die ten tijde van de realisatie van de gebouwen. ‘ We kunnen hierbij stellen dat onze panden voldoen aan de voorschriften van het Bouwbesluit die van toepassing waren ten tijde van de oprichting van de panden.’ en ‘Wij hebben geen bevindingen waaruit blijkt dat de ventilatie niet voldoende zou zijn conform de gesteld eisen.’

Voor 2 College Durendael heeft de gemeente wel een aanvraag gedaan om in aanmerking te komen voor de beschikbaar gelden. ‘Deze is inmiddels toegekend.’ De aanpassingen worden in beheer van de school uitgevoerd.

Ofwel samengevat, zouden alle openbare gemeentelijke gebouwen voldoende ventilatiemogelijkheden bevatten, die bijdragen aan het voorkomen van verspreiding van het coronavirus.