anytime

Gemeente Oisterwijk trekt beroep tegen Haaren en daarmee zichzelf in


Gemeente Oisterwijk maakt een einde aan de vreemde situatie die is ontstaan na de herindeling met Haaren. De gemeente had een beroep ingediend tegen een bestemmingsplan dat door Gemeente Haaren was goedgekeurd. Omdat Haaren nu onder Oisterwijk valt, was het beroep van Gemeente Oisterwijk gericht tegen zichzelf.

Zo ziet de nieuwe gemeente er per 1 januari 2021 uit (Bron: Gemeente Oisterwijk).

Oisterwijk had eerder al aangegeven het niet eens te zijn met het besluit van Haaren, maar in Haaren werd het voorgenomen besluit toch doorgezet. Na de herindeling is Gemeente Oisterwijk verantwoordelijk voor de uitvoering.  Door het bestemmingsplan van Haaren ontstonden er verschillen met de mogelijkheden in het huidige buitengebied van Oisterwijk, en voormalig Haaren.

Er volgt nu een nieuw voorstel aan de raad, waarin een deel van de verschillen geaccepteerd is, en een ander deel wordt gecorrigeerd met een aanpassing op het bestemmingsplan. Daarmee is een beroepsprocedure niet meer nodig. De regeling voor Vrijkomende Agrarische Gebouwen en de regeling voor bebouwing bij recreatiewoningen zal worden gecorrigeerd.