lezing goed oud worden

Gemeente Oisterwijk neemt MIGO-taak over


Het Maatschappelijk Innovatiefonds Gemeente Oisterwijk (MIGO) is door de gemeente beëindigd. Vanaf nu gaat de gemeente weer zelf kijken welke eventueel te realiseren projecten op financiële steun kunnen rekenen. Sinds 2014 werd dat beoordeeld door een onafhankelijke jury, die van MIGO.

Muzikale middagen bij het Inlooppunt, waar met steun van MIGO de verstaanbaarheid werd verbeterd  (voor corona).

Op 8 september houdt een aantal inwoners(initiatieven) voor de laatste keer een pitch bij Maatschappelijk Innovatiefonds Gemeente Oisterwijk (MIGO) om in aanmerking te komen voor een subsidie voor hun (innovatieve) projecten, die voor en met inwoners van Oisterwijk gerealiseerd worden. Het gaat om initiatieven die vorig jaar al zijn aangevraagd, maar vanwege corona niet door konden gaan. De betrokkenen van de gehonoreerde projecten komen op 22 september om 19.30 uur samen voor een feestelijke afsluitingsbijeenkomst.

Afscheid
Vorig jaar al besloot de raad het jaarlijkse budget en de inzet van MIGO te stoppen vanwege noodzakelijke bezuinigingen. Dit besluit is – op verzoek van de raad – uitvoerig besproken met het bestuur van MIGO en er is samen gekeken naar andere mogelijkheden, maar dit heeft niet geleid tot een ander besluit. Het bestuur van MIGO betreurt het besluit maar begrijpt de overwegingen van het gemeentebestuur wel. Zo is innovatie niet langer het belangrijkste doel, het gemeentebestuur zet vooral in op leefbaarheid in de dorpen. Daarnaast bleek onder meer dat de meeste inwonersinitiatieven die zijn gehonoreerd zowel MIGO als de gemeente wisten te vinden voor ondersteuning. Veel aanvragen via MIGO passen ook in de gemeentelijke subsidieverordening. Uiteindelijk is als bezuinigingsmaatregel besloten afscheid te nemen van MIGO.

Subsidie
Subsidie voor inwonersinitiatieven blijft mogelijk. de beoordeling daarvan is aan de gemeente en die beoordelen deze op basis van de subsidieverordening. Daarbij worden initiatiefnemers steeds vaker nadrukkelijk gevraagd ook zelf budget te zoeken voor hun activiteit, bijvoorbeeld via sponsoring of crowdfunding.

De gemeente bedankt het bestuur van MIGO voor hun toewijding en inzet.

Klik hier en lees meer over MIGO berichten en projecten