The Make

Gemeente Oisterwijk gaat fietspaden en fietsoversteek rode fietspad aanpakken


Dit najaar gaat Gemeente Oisterwijk werk maken van onderhoud en aanpassingen aan verschillende fietspaden in Oisterwijk.

De Sprendlingenstraat is als eerste aan de beurt. Hier komt een zwevend fietspad. De wortels kunnen onder de betonnen constructie groeien, waardoor het fietspad niet meer beschadigt. ‘Een unieke constructie, die nog maar op enkele plekken in Nederland is toegepast.’ Wethouder Anne Cristien Spekle is verheugd dat de werkzaamheden zijn gestart: ‘Een goede fietsinfrastructuur is van belang om de leefomgeving van onze inwoners leefbaar, bereikbaar en gezond te maken. Maar ook voor toeristen willen we dat zij op de fiets kunnen genieten van onze Parel in ’t Groen. Door het extra vrijgemaakte budget zijn we nu in staat te investeren in de kwaliteit van onze fietspaden. En dat was op sommige plekken hard nodig.’

Fietsonderzoek

Aanrijding op de Baerdijk in Oisterwijk (Foto: Toby de Kort).

Op dit moment loopt er een fietsonderzoek onder inwoners om het gebruik van de fiets te stimuleren. “Uit de eerste resultaten van het onderzoek zien we een aantal knelpunten terugkomen die we nog dit najaar gaan aanpakken. Zoals de Sprendlingenstraat en de oversteek bij de Baerdijk en het Stroomdalpad (Rode fietspad/ Stroomdalpad – red.). Door het verbreden van de middengeleider, duidelijkere verhardingen en een groen gekleurd deel van het fietspad willen we dit oversteekpunt veiliger maken.”

Veiligheid

Ondanks eerdere aanpassingen, die overigens wel enig effect hebben gehad, wordt de oversteek Baerdijk – Stroomdalpad nog steeds als gevaarlijk punt aangegeven. Daar waar het drukke fietsverkeer en het autoverkeer van en naar het centrum elkaar kruizen geeft dat regelmatig problemen. Uit onderzoek van onze redactie is gebleken dat de stopborden door automobilisten veelvuldig worden genegeerd. Enkele jaren terug geplaatste ‘attentie borden’ hadden daar geen noemenswaardig effect op. Dit kuispunt zal onderdeel zijn van de aanpassingen gericht op een veiliger fietsverkeer.

Overzicht werkzaamheden september – december 2021
• Fietspad Sprendlingenstraat tussen de rotonde bij de Nijverheidsweg en de Belgiëstraat. Deel van fietspad vervangen voor zwevend fietspad
• Fietspad Heukelomseweg: groot onderhoud
• Fietspad Oisterwijkseweg (Haaren-Oisterwijk) opnieuw bestraten
• Stroomdalpad & Spoordijk: (rode) asfalt repareren
• Oversteek Baerdijk – Stroomdalpad: i.v.m. de verkeersveiligheid wordt de kruising Baerdijk – Stroomdalpad aangepakt
• Boxtelsebaan: verkeersmaatregelen en onderhoudswerkzaamheden
• Belversedijk: vanaf de rotonde Haaren tot aan de grens met Boxtel opnieuw asfalteren inclusief de rotonde