anytime

Geen voorrang voor woonruimte asielzoekers uit AZC in Oisterwijk


Geen voorrang op woonruimte voor asielzoekers; dat is wat veel inwoners en ook de partijen AB en PGB aangeven.

Afgelopen week heeft Gemeente Oisterwijk laten weten in gesprek te zijn over extra benodigde woonruimte voor de toegenomen stroom vluchtelingen. De concrete plannen voor zowel instromende asielzoekers als uitstromende vergunninghouders, die het college (burgemeester en wethouders) op verzoek van het ministerie en provincie heeft samengesteld, zijn nog niet openbaar gemaakt.

Jeugd sport op het AZC in Oisterwijk

In reactie op dit bericht hebben veel inwoners aangegeven dat ze vinden dat de woningzoekende inwoners van Oisterwijk te lang wachten op betaalbare woonruimte, en dat dit eerst opgelost moet worden. Ook is aangegeven dat Oisterwijk reeds een AZC opvanglocatie heeft, en op die opvang is al enkele jaren veel kritiek. Beide situaties zijn door onze redactie voorgelegd aan de lokale politiek.

Asielopvang

Inge van Beers – raadslid van Algemeen Belang (AB) – heeft een reactie gegeven op met name het asielbeleid:  ‘Menselijk gezien staan wij achter opvang van vluchtelingen. Al lang is duidelijk dat er niet alleen maar “echte” vluchtelingen opvang krijgen.  Het feit dat die rotzakken niet terug gestuurd kunnen worden, is mega frustrerend. Hoe zinvol is een debat voeren over dit onderwerp als zoiets basaals niet fatsoenlijk is geregeld?’ Over dat onderwerp, hoe het COA op en rond AZC Oisterwijk de begeleiding en acceptatie organiseert en of vervolgens het contract verlengd kan worden, komt de raad eind dit jaar bij elkaar.

Woningen

Roel van de Bersselaar – raadslid van Partij Gemeente Belangen (PGB) – is ook van mening ‘dat mensen in nood opgevangen moeten worden’ en voegt daaraan toe: ‘dat uitstroom uit opvangcentra richting reguliere woningen noodzakelijk is om voldoende opvangplaatsen beschikbaar te houden begrijpen wij. Dat mag van ons echter niet ten koste gaan van andere groepen woningzoekenden. De rijksoverheid zal wat ons betreft creatieve oplossingen moeten toestaan, die voor alle categorieën openstaan, zoals geschikt maken van bedrijfspanden voor bewoning of andere oplossingen.’

Van Beers (AB): ‘Andere doelgroepen waaronder zeker de jeugd wacht 10 (of meer) jaar op een sociale huurwoning. Dat gaat toch nergens over? Op een gegeven moment moet het klaar zijn hè. Wat hebben we de jeugd anders nog te bieden qua woonperspectief?’

Voorrang

Jaarlijks worden er een vastgesteld aantal woningen beschikbaar gesteld voor statushouders, de asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben ontvangen. Deze woningen worden niet volgens het reguliere puntensysteem uitgegeven, maar gereserveerd voor directe uitstroom uit het AZC. Dat is nodig om te voorkomen dat de AZC’s vol lopen, en ook voor de mensen zelf is het niet gunstig lange tijd in een opvanglocatie te verblijven. Er zijn in de huidige woningmarkt echter beperkt aantal huizen beschikbaar, en tegelijk is vanuit het ministerie aangegeven dat de uitstroom naar woningen vanuit de AZC’s sneller moet. Het is naast de huidige extra instroom een belangrijke reden dat de AZC’s overvol raken.

Afwachten

VVD Oisterwijk heeft ook op onze vragen gereageerd: ‘Natuurlijk zal de VVD zich uitspreken zodra bekend wordt welke mogelijkheden onze gemeente bepleit. Vroegtijdig onrust zaaien over plannen die uiteindelijk niet doorgaan, heeft niet onze voorkeur.’ Van het CDA, PrO en D66 is geen reactie ontvangen.

Het is nu vooral afwachten waar het college mee komt…