The Make

Extra noodopvang asielzoekers AZC en bieden woonruimte in Oisterwijk nog niet bekend gemaakt


Gemeente Oisterwijk geeft in onderstaande persbericht uitleg over hoe gemeenten in de regio samenwerken bij de extra opvang van asielzoekers en huisvesting vergunninghouders.

Een concreet plan, locatie, manier van opvang en huisvesting wil men nog niet bekend maken. De noodopvang is nodig vanwege extra instroom van vluchtelingen; de extra huisvesting in woningen is nodig omdat vergunninghouders momenteel ruimte voor nieuwe vluchtelingen bezet houden.

Persbericht Gemeente Oisterwijk:

Alle Brabantse gemeenten is op dinsdag 31 augustus jongstleden gevraagd met spoed te zoeken naar plaatsen om statushouders en vluchtelingen onderdak te bieden. De Regio Hart van Brabant pakt deze opdracht met negen gemeenten gezamenlijk aan. Burgemeester Hans Janssen van Oisterwijk treedt hierin op als hun voorman.

Jeugd sport op het AZC in Oisterwijk

“We combineren wat we leerden in 2015 met de manier waarop we nu de coronapandemie het hoofd proberen te bieden”, vertelt burgemeester Janssen. Net als in 2015, toen duizenden vooral Syrische vluchtelingen in Nederland ondergebracht moesten worden, is hem gevraagd bestuurlijk het voortouw te nemen. Onder zijn voorzitterschap komt het aanbod van Hart van Brabant tot stand.

Inventarisatie

Ieder van de regiogemeenten is de mogelijkheden op het eigen grondgebied nagegaan. Die variëren van het opzetten van tijdelijke onderkomens voor nieuw aangekomen vluchtelingen tot het versneld opnemen van mensen met een verblijfsstatus die nu nog in een asielzoekerscentrum (azc) zitten. De opbrengsten van deze eerste regionale inventarisatie worden vandaag aan de provincie aangeboden.

Twee dagen nadat het verzoek de gemeenten bereikte, hadden burgemeesters en wethouders hun eerste overleg. Iedere gemeente wil mensen in nood menswaardig opvangen en wil er alles aan doen om crisisnoodopvang in tenten en sporthallen te voorkomen. De deelnemende gemeenten willen het huidige probleem gezamenlijk en integraal oplossen en samen voorkomen dat de regionale samenleving overbelast wordt. Janssen: “Brabanders zijn hartelijke mensen maar de combinatie van te veel nieuwkomers en te weinig vrijwilligers op één plek zou funest zijn voor het draagvlak.”

Statushouders

Naast mogelijkheden voor de acute opvang van vluchtelingen onderzoeken de regiogemeenten hoe ze sneller meer mensen met een verblijfsvergunning uit de azc’s op kunnen nemen. Hen opnemen vergt, ook in verband met de krappe woningmarkt, meer dan een week voorbereiding. Zo zijn bestemmingsplanwijzigingen nodig om versneld bedrijfsgebouwen voor bewoning geschikt te maken (één van de geopperde ideeën).

Janssen bepleit zorgvuldigheid. “Nederland heeft de morele plicht te zorgen voor mensen in nood, dat vinden gelukkig heel veel mensen. Ik kan me echter voorstellen dat mensen aarzelen als er in ineens in jouw straat een aantal nieuwkomers komt wonen.” Aan gemeentebesturen om, zij aan zij met inwoners, ondernemers, verenigingen maar ook de gemeenteraad, te maken dat de situatie voor iedereen hanteerbaar blijft. Met aandacht voor de buurt, met waar nodig extra mensen en begeleiding. “We staan pal voor het belang van ál onze inwoners.” Dat betekent ook dat de gemeenten oog houden voor andere woningzoekenden. Ze zijn en blijven ook voor deze inwoners op zoek naar geschikte woonruimte.

Aanbod
De precieze inhoud van het aanbod vanuit de Regio Hart van Brabant aan de provincie wordt, net als in 2015, in dit stadium nog niet bekendgemaakt. Janssen: “We gaan niet mensen confronteren met plannen waarvan het nog maar de vraag is of ze ooit doorgang vinden. De provincie kan nu eerst aan de slag met de opties die vanuit de Brabantse regio’s worden aangereikt. We gaan ervan uit spoedig te horen welke opties verder kunnen worden uitgezocht. ”