genieten

Excursie over solitaire bijen in Oisterwijk


Wilde bijen leggen hun eitjes solitair. Dat wil zeggen dat ze geen kolonie hebben zoals honingbijen.

Juist daarom is een insectenhotel van onschatbare waarde voor de wilde bij. Ze kunnen daar rustig overwinteren, schuilen én hun eitjes leggen. Dit doen ze in een staafje bamboe, dat ze daarna dichtmetselen. Wilde bijen zijn volledig vredelievend: in tegenstelling tot honingbijen kúnnen ze niet steken.

Wilde bijen in actie (Bron: IVN Oisterwijk).

Wil je deze interessante diertjes in actie zien in een insectenhotel en meer te weten komen over solitaire bijen? Kom dan naar de bijenexcursie, georganiseerd door Natuur in de Wijk en IVN Oisterwijk, op maandag 13 september om 18.30 uur aan de Vloeiweg 84 Oisterwijk (parkeerplaats de Leye). Aanmelden is nodig en kan tot 9 september via info@natuurindewijk.nl, met je naam en telefoonnummer.