anytime

Bezoek Oisterwijk met haar de Joodse Begraafplaats


In de zomermaanden is er iedere maand een rondleiding over de Joodse begraafplaats in Oisterwijk. Stadsgidsen zullen u rondleiden over één van de oudste en meest gaaf bewaarde Joodse begraafplaatsen in Nederland.

Een eenvoudig paaltje met het opschrift ST wat staat voor Sefar Torah, een boekrol die de vijf boeken van Mozes bevat, uit de Bijbel. Bij een dergelijk paaltje op een Joodse begraafplaats is zo’n boekrol begraven. De boekrol was kennelijk zodanig beschadigd of verouderd dat hij niet meer bruikbaar was. Dan mag de rol niet vernietigd worden maar dient begraven te worden. Een typisch Joods gebruik. Vermoedelijk is de rol afkomstig uit de in 1908 afgebroken synagoge in de Kerkstraat in Oisterwijk. Tijdens een anderhalf uur durende rondleiding vertelt de gids over de geschiedenis en andere gebruiken van de Joodse gemeenschap in Oisterwijk in de jaren 1750 tot 1900. Aan de hand van ruim 200 graven wordt een mooi beeld geschetst van die gemeenschap.

Schoolkinderen krijgen een rondleiding.

Al in 1748 vond er een begrafenis van een Joodse inwoner uit Oisterwijk plaats. De monumentale begraafplaats is de afgelopen jaren grondig gerestaureerd onder toezicht van de Rijksdienst voor het cultureel Erfgoed. Middels deze rondleidingen blijft niet alleen het culturele erfgoed behouden, maar wordt de kennis daarover ook doorgeven aan huidige generaties. Ruim 200 oude graven “vertellen” in anderhalf uur de boeiende geschiedenis en cultuur van de Joden in Oisterwijk.

U dient van te voren te reserveren via 06-55152675. Er worden corona maatregelen aangehouden, de rondleiding is buiten en op 1,5 meter afstand. U bent van harte welkom.

Onderstaande data:

zondag 26 september 2021 11.00 – 12.30 uur
zondag 24 oktober 2021 11.00 – 12.30 uur

Tot 1 oktober is de begraafplaats iedere vrijdag van 10.00 uur tot 16.00 uur vrij toegankelijk voor het publiek. Er zijn gastvrouwen en gastheren aanwezig. Zij geven ook informatie, maar geen rondleiding.