bosch car service

PIT Onderzoek zoekt redactievrijwilligers


De redactie PIT Onderzoek heeft tot doel om lokale actuele onderwerpen te onderzoeken en vast te leggen in geschreven of visuele vorm. Een en ander moet leiden tot reportages die van waarde zijn voor de samenleving in de gemeente Oisterwijk.

PIT Onderzoek is ervan overtuigd dat er in de gemeente Oisterwijk voldoende mensen zijn die – vanuit hun (vroegere of huidige) beroep, hun opleiding en/of ervaring – in staat zijn om kritisch te kijken en onderzoek te doen naar dergelijke actuele lokale onderwerpen en daarover iets op papier te zetten en/of fotografisch vast te leggen. Uiteraard worden daarbij de journalistieke grondbeginselen van hoor en wederhoor en het onderscheid tussen feiten en meningen in acht genomen.

De redactie ‘PIT Onderzoek’ is daarom op zoek naar: Betrokken en kritische mensen binnen de gemeente Oisterwijk die het leuk vinden om – samen met de eindredactie – eerder genoemde doelstelling gestalte te geven, zo mogelijk als onderdeel van een nog te vormen redactieteam. Vrijwilligerswerk dus met een mooie mogelijkheid (maar geen verplichting) voor sociale contacten.

Politici worden bevraagd voor de camera van LOVO (Foto: AB Oisterwijk).

De op deze wijze tot stand gekomen reportages worden dan gepubliceerd op de website van PIT Onderzoek en aangeboden aan alle lokale media. Zie ook de website: www.pitonderzoek.nl/meedoen

U kunt zich aanmelden via info@pitonderzoek.nl Nadere informatie kan verkregen worden bij: Jos van Luyck, voorzitter (06-22906482) of Hans Hulsbosch, secretaris/penningmeester (06-27003388).