Krekul

Na 10 jaar KVL is centrumverbinding en verkeersafhandeling in Oisterwijk nog steeds een raadsel


Al ruim 10 jaar heeft het hoofdbrekens gekost; de verbinding realiseren tussen centrum en KVL. Een echt goede en haalbare oplossing is er nog niet bedacht. Alleen als het spoor omlaag kan, dan is het een spreekwoordelijk ‘eitje’. Dat laatste zal hoogstwaarschijnlijk nooit gebeuren, en met dat vooruitzicht is door deskundigen zelfs geadviseerd om de wens om beide te verbinden compleet los te laten.

Geef iedere locatie haar eigen kracht en vergeet het idee om deze met elkaar te verbinden, zo was kort samengevat de boodschap vele jaren terug toen er uitgebreid over gebogen werd. Toch is dat wat nog in de ambities staat, samen met uitgangspunten die niet veel zeggend zijn. Nieuwe wegen werden aangelegd, de befaamde druppeltonde werd gerealiseerd, en de overweg is aangepast… meer dan een miljoen heeft het gekost, maar hoe de afwikkeling van verkeer moet is nog in ‘verkennende fase’.

Ambities
Die ‘verkennende fase’ betreft in dit geval het gebied tussen de overweg van Blokshekken (de druppeltonde) en het oude postkantoor. Met nu een kort fietspad, parkeerterrein, brandweerkazerne en de supermarkt. Dit stuk tussen de KVL en het Oisterwijkse centrum (deelgebied II in de afbeelding) sluit aan bij de (nagenoeg) gerealiseerde herontwikkeling van de voormalige leerfabriek KVL (links van Deelgebied I), de nieuwe Boerenbond en verplaatste Ambachtstsraat (Deelgebied I) en de noordzijde van het station (Deelgebied III). Voor deelgebied II zijn ‘ambities en aanbevelingen opgesteld waar de herontwikkeling aan dient te voldoen,’ zo staat vermeld in een raadsinformatiebrief. De uitgangspunten voor deze laatste fase van dit geheel zijn als volgt vastgelegd:

– Versterking van het centrum door bezoekers van het KVL-terrein te verleiden om ook het centrum te bezoeken (en andersom);
– Een verantwoorde verkeersafwikkeling rondom het KVL-terrein te realiseren;
– De invulling moet aansluiten op de bestaande functies;
– De effecten van de verschillende ingrepen voor de omwonenden in beeld te brengen.

Onbekend
Uit navraag bij de gemeente blijkt dat dit alles is wat er over dit gebied op dit moment bekend is. Op en rond de KVL zijn in meer dan tien jaar vele plannen gemaakt en miljoenen geïnvesteerd. Hierbij zijn opvallend genoeg ook zaken die volledig samenhangen met deze nog te realiseren fase. Zeker als men – zoals gemeente aangeeft – inderdaad alsnog de verbinding met het centrum wil creëren en de afwikkeling van verkeer nog moet realiseren. ‘Helaas kan ik je op dit moment niet meer vertellen dan dat we onderstaande vragen in de verkennende fase allemaal gaan onderzoeken,’ zo laat de woordvoerder van burgemeester en wethouders ons weten. Nog niet bekend is of de verbinding KVL-Centrum juist wel of juist niet gerealiseerd moet en kan worden; het ontbreekt nog aan een verkeersplan; men weet ook nog niet wat ‘bestaande functies’ zijn waarop men wil aansluiten…

De drie deelgebieden die na KVL aangepakt zijn, en worden. Deelgebied II is daarbij nog in ‘verkennende fase’. (Bron: Gemeente Oisterwijk)